Gedragstrainingen

Voor gedragstrainingen vindt u in DIMACO een professionele partner. Wij verzorgen persoonsgerichte maatwerktrainingen op het gebied van management, communicatie en persoonlijke effectiviteit. Alle maatwerktrainingen kunnen wij binnen uw organisatie verzorgen. Op basis van een gedegen intake met opdrachtgever en deelnemers, verzorgen wij maatwerktrajecten die naadloos aansluiten op de organisatie-/afdelingsdoelen en de individuele leerdoelen van de deelnemer. U sluit de training af met een persoonlijk actieplan (PAP). Na ongeveer 6 maanden volgt een gratis follow-up van de training op de bedrijfslocatie, waarin de resultaten van het persoonlijk actieplan gezamenlijk worden geëvalueerd.

Management
Management

Effectief leiderschap vereist flexibiliteit, het kunnen variëren in managementrollen en het aanpassen van de stijl van leidinggeven aan de omgeving. De ontwikkeling naar bekwaam leiderschap is een continu leerproces, waarin reflectie op - en verbetering van eigen leidinggevend gedrag voortdurend plaatsvindt.

DIMACO ondersteunt leidinggevenden bij een doelgerichte ontwikkeling van hun competenties. Wij bieden maatwerktrainingen aan voor leidinggevenden op operationeel en afdelingsniveau en het hoger management. Onze trainingen zijn volledig afgestemd op uw functie, ontwikkelingsfase en persoonlijke leerdoelen. In onze trainingen maken wij een koppeling tussen uw persoonlijkheid en de benodigde kwaliteiten en vaardigheden voor effectief leiderschap in uw actuele werkpraktijk.  

Programma-overzicht:

 • Werving & selectie.
 • Selectiegesprekken met STAR.
 • POP-gesprekken voeren.
 • Praktisch leidinggeven.
 • Functionerings-- en beoordelingsgesprekken.
 • Ontslaggesprekken en exit-interviews.
 • Constructief kritiek geven.
 • Ziekteverzuim- en re-integratiegesprekken.
 • Leergang Train de trainer.
 • Leergang Communicatieve managementvaardigheden.
 • Succesvol omgaan met uw OR.
 • Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor bestuurders.
Communicatie
Communicatie

In organisaties is effectieve communicatie van groot belang voor het realiseren van de organisatiedoelen. Zowel interne als externe communicatie is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun dagelijks werk. Van medewerkers wordt hierbij evenwel steeds meer gevraagd: ze moeten klantgericht kunnen communiceren, mensen overtuigen, weerstanden overwinnen en op flexibele wijze met tegenstellingen kunnen omgaan.

In een communicatietraining van DIMACO wordt u zich bewust van uw eigen unieke stijl van communiceren en krijgt u zicht op uw sterke en zwakke vaardigheden. In onze trainingen trainingen werkt u gericht aan het aanleren, uitbreiden en verbeteren van verbale en non-verbale vaardigheden. Verder leert u hóe en wanneer u gespreksmodellen en gespreksvaardigheden kunt toepassen in verschillende communicatieve situaties en op welke wijze u de kwaliteit en de sfeer van gesprekken kunt waarborgen.

Programma-overzicht:

 • Klantgericht handelen.
 • Verkoopvaardigheden.
 • Omgaan met agressie.
 • Presentatietechnieken.
 • Conflicthantering.
 • Resultaatgericht onderhandelen.
 • Effectief beïnvloeden.
 • Basistraining communicatieve vaardigheden.
 • Zakelijk schrijven.
 • Effectief notuleren.
Persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit

Vandaag de dag worden steeds hogere eisen gesteld aan de competenties van medewerkers. Ze moeten sturing geven aan hun eigen loopbaan, verantwoording kunnen dragen, assertief zijn en zich flexibel kunnen opstellen in veranderende situaties. Dit vraagt om bewustwording en inzicht in eigen functioneren.

In een maatwerktraining Persoonlijke effectiviteit neemt u afstand en kijkt u naar uw eigen leven en persoonlijk functioneren in alledaagse werksituaties. U maakt een analyse van uw huidige gedragsvormen, denkwijzen en overtuigingen die uw persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit belemmeren. Vervolgens maakt u kennis met nieuwe inzichten, strategieën en vaardigheden en gaat hier actief mee aan de slag. DIMACO biedt u de mogelijkheid uw persoonlijk functioneren te verbeteren en vooral ook met veel plezier en motivatie aan het werk te blijven.

Programma-overzicht:

 • Assertiviteit op het werk.
 • Timemanagement.
 • Leergang Persoonlijke effectiviteit.
 • Succesvol solliciteren.
 • Leergang loopbaanmanagement.