Nieuws

31-05-2023

Werkgevers doen er goed aan om bij vermoedens of beschuldigingen van seksueel wangedrag door een werknemer zorgvuldig te werk te gaan. Rechtbank Rotterdam wees onlangs ee…

20-01-2023

Per 1 januari 2023 is in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) een nieuwe verplichting voor accountants opgenomen. Maakt een accountant zich ernstig zorgen over de continu…

23-12-2022

De OR heeft volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) een belangrijke rol bij personeelsopleiding en het langere termijn loopbaanbeleid van het personeel. Initiatief…

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende