Naar nieuwsoverzicht

Adviesrecht OR wijziging eigenrisicodragerschap

22-08-2023

Ondernemingsraden kunnen in deze periode een adviesaanvraag verwachten van de bestuurder over het eigenrisicodragerschap voor de ZW of WGA. Wil de werkgever zijn keuze wijzigen per 1 januari 2024, dan moet hij zijn aanvraag namelijk voor 2 oktober 2023 indienen bij de Belastingdienst.

Halfjaarlijkse keuzemoment
Werkgevers kunnen elk halfjaar – per 1 januari en per 1 juli – kiezen of zij eigenrisicodrager willen zijn voor de Ziektewet (ZW) en/of Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), of dat zij hiervoor verzekerd willen zijn via UWV. Als de werkgever zijn keuze wil wijzigen, moet hij zijn aanvraag uiterlijk 13 weken van tevoren indienen bij de Belastingdienst. Om de wijziging te laten ingaan per 1 januari 2024 moet de aanvraag voor 2 oktober binnen zijn. Voordat de bestuurder zijn gewijzigde keuze doorgeeft aan de Belastingdienst, moet hij de OR om advies vragen over de keuze voor het eigenrisicodragerschap. De aanvraag voor het eigenrisicodragerschap kan vervolgens ook nog tot instemmingsaanvragen leiden.

Adviesrecht OR
Als eigenrisicodrager betaalt de werkgever minder premies werknemersverzekeringen. Dat klinkt misschien voordelig, maar het betekent ook dat de organisatie het loon moet doorbetalen als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. Die loondoorbetalingsplicht kan wel 10 jaar duren. Dat is een financieel risico voor de organisatie. De bestuurder is wettelijk verplicht om de OR om advies te vragen als hij eigenrisicodrager wil worden of wil terugkeren naar de publieke verzekering van UWV, volgens WOR, artikel 25, lid 1m. Ook als de bestuurder hierbij een externe partij om advies wil vragen, moet hij eerst langs de OR, zodat de OR advies kan uitbrengen bij de keuze voor de externe adviseur en de inhoud van de adviesopdracht (WOR, artikel 25, lid 1n).

Mogelijk instemmingsrecht OR
Het eigenrisicodragerschap brengt langdurige re-integratieverplichtingen voor de organisatie met zich mee. Dit kan tot gevolg hebben dat de bestuurder het ziekteverzuim- of re-integratiebeleid wil aanpassen als hij eigenrisicodrager wordt of juist terugkeert naar de verzekering via UWV. Ook daar moet de OR alert op zijn. De OR heeft namelijk instemmingsrecht als de bestuurder wijzigingen wil doorvoeren in het ziekteverzuim- of re-integratiebeleid (WOR, artikel 27, lid 1d).

Vast agendapunt voor de overlegvergadering
Heeft de OR (nog) geen bericht van de bestuurder gehad over het eigenrisicodragerschap? Vraag dan bij hem na of zijn keuze voor het komende halfjaar ongewijzigd blijft. De OR moet de halfjaarlijkse wijzigingsdata voor het eigenrisicodragerschap ook zelf in de gaten houden (1 april voor de periode juli tot en met december en 2 oktober voor de periode januari tot en met juni van het volgende jaar). Noteer de keuze voor het eigenrisicodragerschap als vast agendapunt voor de halfjaarlijkse overlegvergadering (artikel 24 WOR) en bespreek ruim voor de wijzigingsdatum met de bestuurder of hij overweegt om zijn keuze voor de eerstvolgende periode te wijzigen.