Naar nieuwsoverzicht

Belangrijke rol OR bij terugkeer naar kantoor

24-08-2021

Met de stijgende vaccinatiegraad en de dalende besmettingscijfers komt bij veel organisaties het kantoorleven weer in zicht. De OR kan ervoor zorgen dat de organisatie goed voorbereid is op een terugkeer naar kantoor.

Maatregelen voor een veilige terugkeer naar kantoor
Veel organisaties bereiden zich voor op een (gedeeltelijke) terugkeer naar kantoor. Werkgevers moeten allerlei voorzorgsmaatregelen treffen om verspreiding van het coronavirus op de werkplek tegen te gaan. Ook als Nederland ‘op groen’ staat. Want ook na vaccinatie of een eerdere coronabesmetting kunnen mensen nog steeds besmet raken met het coronavirus en het overdragen op anderen. De bestuurder moet de organisatie op veel punten anders inrichten voordat het kantoor weer volledig open kan. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de herinrichting van de werkplekken;
  • het actualiseren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • het aanpassen van het personeelshandboek op hybride werken;
  • een aanpassing van de bedrijfshulpverlening (BHV);
  • het opstellen van een thuiswerkbeleid.

Instemmings- of adviesrecht OR
Bij veel van deze maatregelen heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27 WOR), waar het gaat om een voorgenomen verandering van de arbeidsomstandigheden of de arbeidstijden. Ook het adviesrecht (artikel 25 WOR) kan van toepassing zijn. De OR heeft adviesrecht als de bestuurder belangrijke organisatorische wijzigingen wil doorvoeren, zoals het sluiten van een vestiging of het samenvoegen van afdelingen. Nu veel werknemers niet meer fulltime naar kantoor willen en hybride werken in veel organisaties de norm wordt, is zo’n ingrijpende wijziging opeens heel reëel.

Draagvlak creëren
De OR is een prima overlegpartner voor de bestuurder, die de belangen van zowel de werknemers als de werkgever voor ogen houdt. Bovendien weet de OR vaak beter dan de bestuurder wat er bij de achterban leeft en waar werknemers behoefte aan hebben als het ‘code groen’ wordt. Bovendien kan de OR helpen om de weerstand tegen een terugkeer naar kantoor weg te nemen en draagvlak creëren voor het ‘nieuwe normaal’.