Naar nieuwsoverzicht

Boetes bij niet naleven Arbowet per 1 juli 2018

17-05-2018
Boetes bij niet naleven Arbowet per 1 juli 2018

Op 1 juli 2018 is de overgangsperiode van de vernieuwde Arbowet geëindigd. Dat betekent dat Inspectie SZW hierop kan gaan handhaven. Voor overtredingen van de vernieuwde Arbowet wordt in sommige gevallen direct een boete opgelegd.

Actieve controle op naleving wet
Werkgevers moeten voldoen aan de verplichtingen uit de Arbowet. De overgangsperiode van de vernieuwde Arbowet is afgelopen en dus moeten organisaties per 1 juli 2018 onder andere een basiscontract voor de arbodienstverlening hebben. Inspectie SZW onderzoekt of werkgevers de Arbowet naleven.  Hoewel in het jaarplan 2018 van Inspectie SZW geen concrete controles staan, is het wel waarschijnlijk dat Inspectie SZW actief gaat controleren op naleving van de nieuwe verplichtingen uit de gewijzigde Arbowet. Zo moeten werkgevers werknemers de mogelijkheid bieden de bedrijfsarts te consulteren en moet de bedrijfsarts de werkplek kunnen bezoeken.

Boetes voor overtreden vernieuwde Arbowet
Dit zijn de boetes voor organisaties in het midden- en kleinbedrijf (mkb) die tussen de 100 en 250 werknemers in dienst hebben. Soms wordt eerst een waarschuwing gegeven en krijgt de werkgever de tijd om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Maar bij het ontbreken van het basiscontract krijgt de werkgever direct een boete opgelegd:

  • Geen beschikking over een basiscontract arbodienstverlener: € 900;
  • Het basiscontract bevat niet alle verplichte onderdelen: € 450;
  • Geen mogelijkheid consultatie bedrijfsarts: € 900;
  • Geen mogelijkheid voor bedrijfsarts werkplekken te bezoeken: € 900;
  • Geen preventiemedewerker aangesteld: € 900.