Naar nieuwsoverzicht

Checklist OR-advies bij reorganisatie

18-10-2016

Het formuleren van het advies van de OR bij een reorganisatie vraagt om een zorgvuldige opbouw en formulering.

Een aantal aandachtspunten en tips voor het uitbrengen van een inhoudelijk advies:

 1. Is een sociaal plan van toepassing, breng dan pas advies uit na vaststelling en beoordeling van het sociaal plan.
 2. Vat bij de inleiding van de brief kort samen wat volgens de OR de inhoud van het voorgenomen besluit is.
 3. Benoem het besluitvormingstraject dat de OR heeft gevolgd. Geef aan welke overleggen met wie hebben plaatsgevonden, welke externe deskundigen de OR heeft gehoord, enzovoort.
 4. Geef een overzicht van de informatie die de ondernemingsraad hanteerde bij de beoordeling van de reorganisatieplannen en bij het formuleren van zijn advies.
 5. Benoem dat de OR er in het advies van uitgaat dat de reorganisatie niet meer of andere gevolgen heeft dan die genoemd zijn in de aan de hem voorgelegde adviesaanvraag.
 6. Vermeld dat het advies is gebaseerd op de in de adviesaanvraag en in de bijlagen genoemde feiten en omstandigheden en dat dit niet de basis kan zijn voor meer of andere maatregelen.
 7. Benoem welke voorwaarden de OR aan zijn advies koppelt. Hierbij kan de OR bijvoorbeeld denken aan zijn rol bij de vervolgstappen, het ontvangen van een communicatieplan, de reorganisatie tot vast agendapunt van de overlegvergadering maken, enzovoort.
 8. Formuleer vervolgens het inhoudelijke advies van de ondernemingsraad: 'De OR adviseert de bestuurder om...' Geef hieronder een opsomming van alle concrete adviezen die de OR geeft.
 9. Vergeet hierbij niet te adviseren dat er na een bepaald aantal maanden een evaluatie van de reorganisatie plaatsvindt.
 10. Neem ook de aanvullingen mee die de OR heeft op het sociaal plan.
 11. Omschrijf de overige aandachtspunten die de OR aan de bestuurder mee wil geven bij het doorvoeren van de reorganisatie.
 12. Beschrijf de verdere procedure en maak de bestuurder erop attent dat hij zo spoedig mogelijk schriftelijk zijn definitieve besluit aan de OR kenbaar moet maken.
 13. Meld dat de bestuurder zich aan het advies van de OR houdt wanneer hij het volledige advies en de voorwaarden die de OR aan zijn advies stelt, overneemt.
 14. Sluit de brief af met een opmerking over hoe de ondernemingsraad het hele traject en de samenwerking met de bestuurder heeft ervaren.