Naar nieuwsoverzicht

Contact OR met achterban tijdens coronacrisis

16-04-2020
Contact OR met achterban tijdens coronacrisis

De coronacrisis heeft veel impact op het bedrijfsleven. Werknemers moeten onder uitzonderlijke omstandigheden hun werk doen en zitten met allerlei vragen. Het is belangrijk dat de ondernemingsraad (OR) goed in de gaten houdt wat er bij hen speelt. Juist nu moet de OR daarom nauw contact onderhouden met de achterban.

Minder signalen vanuit de achterban
Nu veel werknemers vanwege het coronavirus thuis aan het werk zijn, vervalt het spontane praatje bij de koffieautomaat. Hierdoor vangen OR-leden minder signalen op van wat er speelt op de werkvloer. De kans is echter groot dat werknemers nu tegen allerlei zaken aan lopen. Zijn de werkprocessen veranderd en zijn die in de huidige situatie werkbaar? Hoe staat het met de werkdruk? Lukt het om werk en thuisonderwijs voor kinderen te combineren? Zijn de werknemers bekend met de verlofmogelijkheden? Hebben ze misschien ondersteuning nodig? De coronacrisis brengt voor iedereen nieuwe uitdagingen, vragen en zorgen met zich mee.

Inventariseren, aankaarten en verbeteren
Ook voor de OR is het een hele uitdaging om op afstand binding te houden met de achterban. De OR doet er verstandig aan om op vaste tijden, bijvoorbeeld 1 keer per week, met een aantal sleutelfiguren van verschillende afdelingen te (video)bellen om te inventariseren wat er in de organisatie speelt. Er is allerlei vergadersoftware beschikbaar die de OR kan gebruiken om contact te onderhouden met de achterban, de andere raadsleden en de bestuurder. Blijkt dat meer werknemers tegen bepaalde zaken aanlopen, dan is het zaak om dit zo spoedig mogelijk te bespreken met de bestuurder. Liefst met concrete verbeterpunten natuurlijk.

Initiatiefrecht
Als er signalen zijn die vragen om direct ingrijpen, kan de OR het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 van de Wet op de Ondernemingsraden) gebruiken om concrete voorstellen te doen. Als de werkdruk bijvoorbeeld te hoog is, kan de OR voorstellen om persoonlijke targets van werknemers tijdelijk naar beneden bij te stellen, bepaalde taken tijdelijk te laten vervallen (waar mogelijk) of projecten voorlopig uit te stellen of door te schuiven naar het najaar. De OR is in deze coronatijd een belangrijke gesprekspartner voor zowel de werknemers als de werkgever.