Naar nieuwsoverzicht

Driekwart bedrijven voldoet niet aan Arboverplichtingen

21-02-2018
Driekwart bedrijven voldoet niet aan Arboverplichtingen

In Nederland zijn er verschillende regels omtrent arbeidsomstandigheden. De Inspectie SZW inventariseert ieder jaar de naleving van deze regels.

Wanneer je naar de cijfers kijkt, zie je dat de meerderheid van de bedrijven in Nederland niet aan  de arboverplichtingen voldoet. Slechts een kwart van de bedrijven voldoet aan de vier uitgangspunten bij arbobeleid: beschikken over een RI&E, contract met de arbodienst of bedrijfsarts, aanwezigheid van BHV en het hebben van een preventiemedewerker. Bij het kwart van de bedrijven waar de arboverplichtingen wel op orde zijn, werkt driekwart van de Nederlandse werknemers.

RI&E 
Vooral op het punt van de risico-inventarisatie en -evaluatie scoren bedrijven slecht. Ruim twee derde van de Nederlandse bedrijven heeft geen of een onvolledige RI&E. Dit wil overigens niet zeggen dat bedrijven niets doen tegen potentieel gevaarlijke situaties in het bedrijf.

Andere bedrijven hebben wel een goedgekeurde RI&E, maar deze is eigenlijk niet actueel. Als dit de praktijk is, is het wel af te vragen of de RI&E wel het juiste instrument op de juiste plaats is. Werkgevers zien het als een verplichting en als ze eenmaal aan de verplichting voldoen, worden de risicovolle situaties niet geactualiseerd. Dit leidt uiteindelijk tot een schijnveiligheid.