Naar nieuwsoverzicht

Gezond(er) werken kan ziekteverzuim aanzienlijk verminderen

31-03-2022

Bijna een derde van de werkgerelateerde verzuimdagen is toe te schrijven aan fysieke overbelasting. Vooral werknemers in de bouw, techniek en zorgsector lopen risico. Bewust gezond en veilig werken kan helpen om de risico’s te beperken en verzuim en ongevallen te voorkomen.

Meest voorkomende klachten
Van alle werkgerelateerde verzuimdagen is bijna een derde toe te schrijven aan klachten aan het bewegingsapparaat. Soms leidt dat tot erger en wordt door de bedrijfsarts een beroepsziekte vastgesteld. Fysieke overbelasting is de boosdoener. Voorbeelden van activiteiten met fysieke belasting zijn tillen, duwen en trekken, maar ook staand werken en werk met repeterende bewegingen. De meeste klachten ontstaan aan het bewegingsapparaat. De top vier van klachten ziet er zo uit:

  1. Klachten aan het bewegingsapparaat: 57%
  2. Klachten aan arm, nek en schouders: 41%
  3. Rugklachten: 36%
  4. Heup-, been-, knie-, voetklachten: 27%

Verplichte instructie en voorlichting door de werkgever
Volgens de Arbowet zijn zowel werkgevers als werknemers verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen van het arbobeleid van de organisatie. De werkgever moet zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en werknemers moeten de regels voor veilig en gezond werken opvolgen. De werkgever is daarnaast verplicht instructie en voorlichting te geven over veilig en gezond werken. Werknemers moeten die instructies opvolgen en de eventueel voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Omdat veilig en gezond werken begint met bewustwording, is het nodig dit onderwerp regelmatig op de agenda van het werkoverleg te zetten. De OR kan erop toezien dat veilig en gezond werken ook daadwerkelijk wordt besproken op het werkoverleg.

Oplossingen in de RI&E en arbocatalogus
De werkgever heeft verschillende instrumenten die hij kan inzetten om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te verbeteren. Naast de verplichte risico-inventarisatie- en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak kan hij gebruikmaken van de arbocatalogus. Daarin staan oplossingen voor de risico’s die specifiek zijn voor de eigen branche. Onderhoud.nl heeft verschillende arbocatalogi voor de techniek- en onderhoudsbranche, maar ook de zorgsector waar fysieke belasting een groot risico is, heeft een arbocatalogus voor zorginstellingen. Via arboportaal.nl is een overzicht te vinden van goedgekeurde arbocatalogi.