Naar nieuwsoverzicht

Jurisprudentie: terugkomen op besluit mag

25-07-2017

In beginsel is een ondernemer gehouden het besluit waarover hij advies heeft gevraagd uit te voeren. Maar het kan voorkomen dat hij dit toch niet wil doorvoeren of het op onderdelen wil aanpassen. Dat mag, mits goed onderbouwd.

De feiten
De ondernemer heeft na positief advies van de OR besloten tot het doorvoeren van een reorganisatie vanwege bezuinigingen. Deze reorganisatie hield onder meer in het vervallen van de functie van secretaris van de Raad van Toezicht (RvT). Een deel van de taken van deze functie zou vervallen en een deel kon worden ondergebracht bij andere functionarissen. Later is de ondernemer hierop teruggekomen. Hij heeft advies gevraagd over onder meer het gedeeltelijk handhaven van de functie van secretaris van de RvT, omdat deze functie door allerlei ontwikkelingen steeds zwaarder is geworden. De OR heeft hierover negatief geadviseerd, omdat het MT deze taken zou overnemen of anderen (met een lager salaris) in aanmerking zouden komen voor deze parttime functie.

Uitspraak Ondernemingskamer
De ondernemer stelt dat de functie meer omvat dan de naam doet vermoeden. Voorts voert hij aan dat hij bij nader inzien de gevolgen van versmalling van de bestuurlijke top heeft onderschat. Bovendien is de overdracht van de werkzaamheden van de secretaris naar een lager niveau, zoals aanvankelijk gedacht, niet zonder problemen gebleken door de relatieve onervarenheid van de medewerkers op dat niveau. De subsidiegevers stellen steeds hogere eisen aan rapportering en beleidsdocumenten. Ook moet de secretaris bij wijze van nieuwe en extra taak beleidsdocumenten vervaardigen in het kader van het 'ambtelijk relatiebeheer' met de gemeenten. De OK vindt deze onderbouwing niet onaannemelijk. Het feit dat de bestuurder deels terugkomt op een eerder besluit betekent dat de aanvankelijk beoogde bezuiniging niet volledig wordt gehaald, maar dit maakt het oordeel van de OK niet anders. Ook gezien de mededeling dat er op een termijn van ongeveer anderhalf jaar een verdere reorganisatie zal gaan plaatsvinden. Hierbij zal de ondernemer alle functies opnieuw onder de loep nemen, waaronder die van secretaris van de RvT. Ten slotte is het niet zo dat de ondernemer de OR onvoldoende heeft uiteengezet waarom hij van het negatieve advies is afgeweken. De genoemde redenen zijn adequaat en genoegzaam uiteengezet in de adviesaanvraag en het besluit is als voldoende uiteenzetting aan de or aan te merken. De OK wijst het verzoek van de OR dan ook af.

Commentaar
In beginsel is een ondernemer gehouden het besluit waarover hij advies heeft gevraagd uit te voeren, als hij dat als besluit aan de or heeft meegedeeld. Maar het kan voorkomen dat de ondernemer in een volgende fase op andere gedachten komt of nieuwe inzichten krijgt. Dan kan het zijn dat hij het besluit toch niet wil doorvoeren of op onderdelen wil aanpassen. In dit geval heeft de ondernemer advies gevraagd over die aanpassingen, hetgeen logisch lijkt gezien de korte tijdspanne die er tussen zat. De vraag is gerechtigd of een dergelijke wijziging opnieuw als een adviesplichtig besluit moet worden gezien, of het voldoet aan het criterium 'belangrijk'. Voorts zal de ondernemer wel een goed onderbouwd verhaal moeten hebben waarom hij terugkomt op het oorspronkelijke besluit. Weet hij dat aannemelijk te maken, dan kan hij groen licht krijgen.