Naar nieuwsoverzicht

Meer invloed medezeggenschap op pensioen

16-02-2017

Voor werknemers is pensioen erg belangrijk, maar ze hebben er maar weinig over te vertellen. Daarom wil de SER dat werknemers meer medezeggenschap op het pensioen moeten krijgen. Het advies van de SER richt zich op kleine ondernemingen (10 tot 50 werknemers) met een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of een Personeelsvergadering (PV).

Onafhankelijke en betaalbare informatie
Het ontbreekt zowel werkgevers als werknemers in kleine ondernemingen vaak aan kennis over pensioenen. Bovendien is die kennis ook niet eenvoudig te verkrijgen. De SER pleit er daarom voor dat toegankelijke, onafhankelijke en betaalbare informatie, advies en ondersteuning beschikbaar komt. Daarmee kunnen werkgevers en werknemers inzicht krijgen in de mogelijkheden (inclusief voor- en nadelen) van pensioenregelingen en pensioenuitvoerders én in de gevolgen van bepaalde keuzes. De overheid moet er op toezien dat de gewenste pensioeninformatie er daadwerkelijk komt.

Uitbreiding bevoegdheden medezeggenschap
Daarnaast wil de SER de bekendheid en naleving van de bestaande bevoegdheden en mogelijkheden van de PVT en PV bevorderen. De bevoegdheden en mogelijkheden zijn niet alleen vastgelegd in de WOR, maar bijvoorbeeld ook in de Wet pensioencommunicatie. Ook wil de SER het informatierecht, de informatieplicht en het initiatiefrecht met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen van de PVT en PV versterken binnen de WOR. Volgens de SER is het niet nodig om instemmingsrecht aan de PVT en PV toe te kennen, omdat dit het systeem van de WOR zal verstoren en omdat het kan leiden tot verhoging van de kosten en de administratieve lasten.

Instemmingsrecht OR bij pensioen
In organisaties met een OR is inspraak van werknemers via die OR geregeld. Zo heeft de ondernemingsraad volgens Artikel 27 lid 1a van de WOR instemmingsrecht op elke wijziging van de pensioenovereenkomst. De OR heeft ook recht op instemming als de uitvoeringsovereenkomst wijzigt en dat van invloed is op de pensioenovereenkomst óf als de werkgever van pensioenuitvoerder wil wisselen. De werkgever heeft geen instemming van de OR nodig als de voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking geregeld is in de cao of als het gaat om een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. De bevoegdheden van een PVT of PV zijn dus beperkter dan die van de OR.