Naar nieuwsoverzicht

Omscholing van werknemers wordt cruciaal

29-06-2020
Omscholing van werknemers wordt cruciaal

Ondanks een verwachte ontslaggolf in de tweede helft van dit jaar zal de mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt juist verder toenemen. Er liggen grote sectorale verschuivingen in werkgelegenheid in het verschiet en daarom wordt flexibiliteit op de arbeidsmarkt ‘cruciaal’. Omscholing is daarbij de sleutel.

Arbeidsmarktindicator
Dat stelt ABN Amro in een nieuwe arbeidsmarktindicator. Nederland staat een golf aan reorganisaties, faillissementen en ontslagen te wachten. Zo verwacht De Nederlandsche Bank (DNB) een snelle verdubbeling van het aantal werklozen, tot 700.000. Een bijkomend probleem is volgens ABN Amro dat de interesses van de ontslagen werknemers uit de getroffen sectoren niet aansluiten bij de vraag.

Krapte is nog altijd groot
Sinds het uitbreken van de coronacrisis is de krapte op de arbeidsmarkt groot gebleven. Dat komt volgens de bank voor een deel door de loonkostensubsidie van de NOW-regeling. Volgens een recente kamerbrief van minister Koolmees is via de NOW voor bijna 9 miljard euro aan loonkostencompensatie toegezegd, voor in totaal ongeveer 2,1 miljoen werknemers. In de verlengde NOW-regeling (NOW 2.0) heeft de overheid volgens ABN Amro ‘gelukkig’ aandacht voor de noodzakelijke flexibilisering van de arbeidsmarkt, door bedrijven die van de NOW-regeling gebruikmaken te verplichten om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen.

Grover geschut nodig voor omscholing
Maar er is volgens de economen van de bank ‘grover geschut nodig’ voor omscholing, nu de mismatch op de arbeidsmarkt hardnekkig blijkt en de coronacrisis de mismatch verder dreigt te versterken. Dit heeft ook te maken met de aard van de crisis, waarbij een aantal sectoren hard wordt geraakt (zoals de horeca), terwijl in andere sectoren het werk niet afneemt of zelfs groeit. Dat blijkt ook uit recente cijfers van het UWV. Hoe meer werknemers uit getroffen sectoren binnen hun oude beroepsgroep blijven zoeken, zo stelt de bank, hoe groter de kans is dat de mismatch in het ‘nieuwe normaal’ gewoon doorgroeit.

‘Duurzame inzetbaarheid veel belangrijker geworden’
Onlangs concludeerde TNO ook dat interne flexibiliteit voor werknemers en duurzame inzetbaarheid door de coronacrisis veel belangrijker zijn geworden. De nadruk komt meer te liggen op brede inzetbaarheid van het vaste personeel.

De OR kan aandringen op omscholing en betere inzetbaarheid van werknemers.