Naar nieuwsoverzicht

Ontbreken RI&E wordt harder bestraft

17-05-2019
Ontbreken RI&E wordt harder bestraft

De verplichting uit de Arbowet om te beschikken over een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) wordt nog altijd niet goed nageleefd. Voor staatssecretaris Van Ark van het ministerie van SZW is dat reden om de boetes voor het ontbreken van een RI&E te verhogen. Ze wil bedrijven ook beter ondersteunen bij het uitvoeren van de RI&E.

Verhoging boete
De boete voor het ontbreken van een RI&E voor bedrijven met 500 of meer werknemers wordt verhoogd van 3.000 euro naar 4.500 euro. Het boetebedrag voor bedrijven met minder dan 5 werknemers wordt verhoogd van 300 naar 450 euro. Het niet hebben van een Plan van Aanpak, een essentieel onderdeel van de RI&E, wordt ook harder bestraft. De boete hiervoor wordt opgetrokken van 750 naar 3.000 euro.

Inspectie SZW gaat intensiever controleren
De Inspectie SZW gaat intensiever controleren op de aanwezigheid van de RI&E en op de naleving ervan. De Inspectie moet ook strenger kunnen optreden, zo schrijft Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. De Inspectie zal eerder direct een boete opleggen. De kans dat een bedrijf er afkomt met een waarschuwing wordt kleiner. Hogere boetes kunnen ook worden opgelegd als na een waarschuwing niet veiliger wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen.

Aantal arbeidsongevallen met verzuim toegenomen
Staatssecretaris Van Ark ziet in de uitkomsten van de jongste Arbobalans van TNO redenen voor aanscherping van de regels. Volgens de Arbobalans neemt het aantal arbeidsongevallen met verzuim toe en gaat een groeiend aantal werkenden gebukt onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Ondanks deze toenemende problematiek laten veel bedrijven de RI&E links liggen: slechts 45% van de bedrijven beschikt over een RI&E. Heeft een bedrijf geen RI&E, dan ontbreekt ook de basis voor preventiemaatregelen.

Ook verantwoordelijkheid van OR
Van Ark wijst er op dat arbeidsomstandigheden in de eerste plaats de verantwoordelijkheid zijn van werkgevers – in directe samenspraak met de werknemers, die de verantwoordelijkheid mede dragen. ‘Denk hierbij aan gebruik van instemmingsrecht dat ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen hebben voor wat betreft regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden.’

Voorlichting en hulp
Van Ark wil met een reeks maatregelen de voorlichting over en hulp bij verbetering van arbeidsomstandigheden een impuls geven. Zo stelt het ministerie van SZW samen met TNO en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een toekomstagenda arbeidsveiligheid op. Het RIVM ontwikkelt met zijn Expertisecentrum Arbeidsveiligheid kennis over veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag.

Het Steunpunt RI&E krijgt een voornamere rol en vooral kleinere bedrijven krijgen meer doelgerichte hulp bij het opstellen van een RI&E. Van Ark kondigt ook een breed onderzoek aan naar de oorzaken van burn-out en ze wil de positie van vertrouwenspersonen versterken.