Naar nieuwsoverzicht

'OR BV Nederland' geeft ongevraagd advies CO2-heffing

29-03-2019
'OR BV Nederland' geeft ongevraagd advies CO2-heffing

De ondernemingsraden van 17 grote bedrijven hebben de stoute schoenen aangetrokken. Ze stellen zich gezamenlijk op als ‘OR van BV Nederland’ en geven de bestuurders ongevraagd advies over de voorgenomen CO2-heffing.

Afzien van éénzijdige CO2-heffing op industrie
De ondernemingsraden van onder andere Tata Steel Nederland, Esso/ExxonMobil Nederland en Zeeland Refinery adviseren premier Rutte, minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en de leden van de Tweede Kamer in een brief om af te zien van een eenzijdige CO2-belasting op de industrie. De raden vinden dat de klimaatdoelstellingen behaald moeten worden maar willen daarvoor eerst concrete en meetbare afspraken maken. Ook vinden ze dat eerst aangetoond moet worden dat de maatregel het beoogde effect heeft. Zij vrezen een averechts effect.

Beroep op adviesrecht in WOR
De ondernemingsraden stellen zich op als ‘OR van BV Nederland’ en doen in hun brief een beroep op het adviesrecht zoals geregeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Ze vragen de bestuurders om – zoals vereist bij een adviesaanvraag – informatie te verstrekken over:

  • het voorgenomen besluit;
  • de beweegredenen voor het te nemen besluit;
  • de te verwachte gevolgen voor het personeel.
  • de voorgenomen maatregelen om de gevolgen op te vangen.

OR vreest negatief effect CO2-heffing op werkgelegenheid Nederland
De OR stelt dat CO2-heffing zou moeten leiden tot de reductie van CO2 zonder verlies aan concurrentiekracht. De OR is echter bang dat de voorgenomen CO2-heffing leidt tot een verplaatsing van de productie en werkgelegenheid naar het buitenland als in Nederland strengere doelen gelden dan in andere landen. De OR verwijst hiervoor ook naar een recent verschenen rapport van PricewaterhouseCoopers (PwC). PwC voerde in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat tussen 5 februari en 12 maart 2019 onderzoek uit naar de effecten van een nationale CO2-heffing in de Nederlandse industrie. De OR pleit er daarom voor om eerst ook de gevolgen voor de werknemers in Nederland in kaart te brengen. De OR stelt ook dat de organisaties het bedrag dat ze moeten betalen aan CO2-belasting niet meer kunnen investeren in andere maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. De organisaties moeten immers ook investeren in innovatie, efficiëntie en duurzaamheid.

Open brief aan politiek leiders
De ondernemingsraden van 17 grote bedrijven bundelden onlangs ook al hun krachten door te waarschuwen voor de gevolgen van de CO2-belasting voor de werkgelegenheid en het klimaat. Onder meer Esso, Shell, BP, chemiebedrijf Dow, staalbedrijf Tata Steel, Indorama en Oci Nitrogen ondertekenden hiervoor een open brief in de Volkskrant, gericht aan de politiek leiders van Nederland.