Naar nieuwsoverzicht

OR stopt reorganisatie via OK

30-11-2016
OR stopt reorganisatie via OK

Chemiebedrijf Nalco Champion in Delden moet een in gang gezette reorganisatie terugdraaien van de Ondernemingskamer. Het chemiebedrijf vroeg de OR ten onrechte niet om advies.

De sluiting van chemiebedrijf Nalco Champion in Delden is voorlopig van de baan. Dat blijkt uit de uitspraak van de Ondernemingskamer in Amsterdam die op verzoek van de OR van het chemiebedrijf de reorganisatie onwettig verklaarde. De werkgever informeerde de OR pas nadat hij het besluit had genomen. De werkgever moet het proces opnieuw opstarten: hij moet de OR bij de plannen betrekken en een officiële adviesaanvraag indienen.

Geen adviesaanvraag? Reorganisatie terugdraaien!

Uw OR heeft adviesrecht over organisatiebesluiten die belangrijke gevolgen hebben voor werknemers, zoals bij een fusie of reorganisatie. Dat staat in artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Als de werkgever de OR ten onrechte niet om advies vraagt, kan de Ondernemingskamer hem verplichten zijn reorganisatie terug te draaien.

Redenen voor starten beroepsprocedure 

Elke OR kan in het kader van zijn beroepsrecht (artikel 26, WOR) een beroepsprocedure starten via de Ondernemingskamer. De OR kan dit doen om de volgende redenen:

  1. De bestuurder heeft geen advies gevraagd over een voorgenomen besluit, terwijl hij dat volgens de wet wel moet doen;
  2. De bestuurder neemt een besluit dat afwijkt van het advies van de OR;
  3. De bestuurder zet na een negatief advies van de OR zijn besluit door, voordat de wettelijke opschortingstermijn van één maand is verstreken;
  4. Na het advies van de OR komen nieuwe feiten aan het licht die tot een ander advies zouden hebben geleid en de bestuurder is niet bereid zijn besluit te heroverwegen of opnieuw om advies te vragen.