Naar nieuwsoverzicht

Rol OR bij beloningsverhoudingen

29-09-2022

De OR moet gelijke behandeling binnen de organisatie bevorderen. Die gelijke behandeling uit zich ook in de beloningsverhoudingen, bijvoorbeeld tussen werknemers en het bestuur of de aandeelhouders. Die verhoudingen lijken echter steeds meer scheef te groeien volgens de Europese vakbondskoepel Etuc.

Cijfers Etuc
Uit de cijfers van de Europese vakbondskoepel Etuc, die 45 miljoen werknemers vertegenwoordigt, blijkt dat in de 27 EU-landen de dividenduitkeringen in het vorige kwartaal gemiddeld met 28,7% stegen en de lonen dit jaar naar verwachting 3,8% stijgen bij een inflatie van 9,8%. In Nederland stegen de dividenduitkeringen met 23,4% in het vorige kwartaal en stijgen de lonen naar verwachting 3% bij een inflatie van 11,6%. Daarmee gaan de aandeelhouders in de EU er gemiddeld 28,6% op vooruit en de werknemers nog geen 4%.

Beloningsverhoudingen agendapunt voor overleg
Deze ontwikkeling kan de OR aangrijpen om de beloningsverhoudingen binnen de eigen organisatie eens kritisch te bekijken. Grotere organisaties zijn sinds 1 januari 2019 al verplicht om jaarlijks met de OR in gesprek te gaan over de beloningsverhoudingen in de organisatie (artikel 31d WOR). Ondernemingsraden in kleinere organisaties kunnen dit onderwerp echter ook aankaarten, bijvoorbeeld door het op de agenda van de overlegvergadering met de bestuurder te zetten.

Gelijke beloning voor gelijke arbeid
Eerder presenteerde de Europese Commissie (EC) een wetsvoorstel over beloningstransparantie. Dat wetsvoorstel verplicht werkgevers om gelijke arbeid gelijkwaardig te belonen. Als het Europees Parlement en de Raad het wetsvoorstel aannemen, krijgen de EU-lidstaten twee jaar de tijd om de nieuwe EU-richtlijn in hun nationale wetgeving door te voeren. Na acht jaar gaat de EC de voorgestelde richtlijn evalueren.