Naar nieuwsoverzicht

Staking breken verboden

31-10-2017

Lopen de spanningen tussen en werkgever en werknemers zó hoog op dat de werknemers besluiten te staken, dan is het als OR goed om te weten wat de regels zijn. Zo mag een werkgever bijvoorbeeld geen stakingsbrekers inzetten.

Uiterste redmiddel werknemers
Een staking is een uiterste redmiddel van werknemers om aandacht te vragen voor hun wensen, zoals betere arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden. Door het werk tijdelijk neer te leggen, leggen de werknemers de productie van de organisatie (gedeeltelijk) stil. Een werkgever zal proberen dat te voorkomen. Het leidt immers tot financiële en imagoschade voor de organisatie. Het breken van de staking door bijvoorbeeld uitzendkrachten in te huren die de stakende werknemers tijdelijk vervangen, is echter niet toegestaan volgens de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Het idee daarachter is dat werkgever en werknemers eerst hun geschil moeten oplossen.

Uitzendkrachten inhuren soms toegestaan
Hierop geldt echter wel een uitzondering: als uw werkgever arbeidskrachten inhuurt bij een andere organisatie (bijvoorbeeld schoonmakers) en zij gaan staken, is het toegestaan om die arbeidskrachten tijdens de staking te vervangen door arbeidskrachten bij een andere organisatie in te lenen. In zo’n geval is uw organisatie namelijk alleen opdrachtgever en niet de werkgever waarmee de arbeidskrachten hoogstwaarschijnlijk in conflict zijn. Er is daarom in zo’n geval geen sprake van een stakingsbreking.

Inschakelen Inspectie SZW door OR
Staken de werknemers van uw organisatie en huurt uw bestuurder andere arbeidskrachten in, schakel dan zo snel mogelijk de Inspectie SZW in. Die kan controleren of uw bestuurder zich aan de Waadi houdt. Bij overtreden van de Waadi wordt een boetestaffel gehanteerd:

  • 1 tot 10 arbeidskrachten: €12.000;
  • 10 tot 30 arbeidskrachten: €24.000;
  • 30 of meer arbeidskrachten: €48.000.

Deze staffel geldt zowel voor de onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, als voor de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld.