Naar nieuwsoverzicht

Wijziging WOR per 01-01-2023

20-01-2023

Per 1 januari 2023 is in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) een nieuwe verplichting voor accountants opgenomen. Maakt een accountant zich ernstig zorgen over de continuïteit van de onderneming, dan moet hij zijn controleverklaring ook naar de OR sturen.

Wijziging WOR, artikel 31a
Deze nieuwe verplichting voor accountants volgt uit een wijziging van artikel 31a WOR, waarin staat welke financiële gegevens de OR moet krijgen. Aan dit artikel is toegevoegd dat als de accountant in zijn controleverklaring een zogenoemde continuïteitsparagraaf (een negatieve verklaring als bedoeld in artikel 2:393, lid 5h BW) opneemt, hij zijn verklaring ook onverwijld aan de OR moet verstrekken (artikel 31a, lid 8 WOR). Hij moet dus ook de OR informeren als hij zich ernstig zorgen maakt over de continuïteit van de onderneming.

OR vroegtijdig geïnformeerd
De bestuurder is wettelijk verplicht om de OR de nodige financiële gegevens te verstrekken, zodat de OR inzicht heeft in de financiële positie waarin de organisatie verkeert. Dit gebeurt echter niet altijd in de praktijk. Deze nieuwe verplichting voor accountants moet eraan bijdragen dat de OR er zo vroeg mogelijk van op de hoogte is als de organisatie financieel in zwaar weer verkeert en faillissement dreigt. Hoe eerder en vollediger de OR wordt geïnformeerd, hoe beter de OR in staat is om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van een faillissement.