Naar nieuwsoverzicht

Ziek melden tijdens vakantie?

28-08-2017
Ziek melden tijdens vakantie?

Een werknemer neemt twee weken vakantie op, maar wordt gedurende zijn vakantie ziek. Mag hij zich ziek melden tijdens vakantie?

Als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, kan hij zich gewoon ziek melden. Met een ziekte- en verzuimreglement kun je de regels voor ziekmelding tijdens vakantie duidelijk vastleggen. Voorbeelden van regels rondom ziekmelding tijdens vakantie die P&O kan opnemen zijn:

  • de werknemer is verplicht een arts te raadplegen en een medische verklaring van de arts te krijgen;
  • de werknemer is verplicht zich persoonlijk direct telefonisch ziek te melden met vermelding van het verblijf- of verpleegadres en het telefoonnummer;
  • de werknemer is verplicht zijn eventueel (geheel of gedeeltelijk) herstel tijdens vakantie bij de personeelsadministratie te melden;
  • de werknemer geeft bij thuiskomst de originele medische verklaring van de behandelend arts af aan de bedrijfsarts, waaruit de duur en aard van de ziekte duidelijk blijken.

Voldoet de werknemer aan deze regels, dan worden de ziektedagen tijdens vakantie niet als vakantie gerekend.

Rol OR
De OR kan het huidige ziekte- en verzuimreglement in het personeelshandboek beoordelen op regelgeving voor ziekmelding tijdens vakantie. Zet dit punt op de agenda voor de OV met de bestuurder en doe voorstellen ter verbetering. De OR heeft instemmingsrecht indien het ziekte- en verzuimreglement wordt gewijzigd, conform WOR, art. 27, lid 1d.