Nieuws

28-01-2022

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer eind vorig jaar ingestemd met een wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) per 1 januari 2022. De wetswijziging hee…

23-11-2021

Maakt de OR zich sterk om ook minderheden in te zetten binnen de organisatie, dan is het van belang om niet alleen in te zetten op werving en selectie. Zijn werknemers ee…

30-09-2021

De OR kan invloed uitoefenen op het scholingsbeleid in de organisatie. Op die manier kan de OR stimuleren dat werknemers zich tijdens hun loopbaan goed kunnen ontwikkelen…