Nieuws

21-09-2020

Wil de OR goed gebruik maken van zijn adviesbevoegdheid en écht invloed uitoefenen op de besluitvorming? Dan is het van belang dat de OR weet wat er speelt en op tijd wee…

13-07-2020

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat zich inzetten voor het bevorderen van de medezeggenschap. Op advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) wil …

18-05-2020

De afgelopen jaren zijn de nadelen van de kantoortuin steeds meer belicht. Lawaai en psychische belasting leiden tot ergernis en zelfs tot ziekteverzuim. De door corona v…

23-12-2019

Per 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet wijzigt het ontslagrecht, de transitievergoeding, de ketenbepaling, de regels voor het werken met o…