Nieuws

27-06-2017

De bestuurder is wettelijk verplicht om de OR tijdig en schriftelijk om advies te vragen over elk voorgenomen besluit dat valt onder het adviesrecht. De OR kan alleen een…

12-01-2017

De ondernemingsraad vertegenwoordigt niet alleen de (vaste) werknemers, maar ook uitzendkrachten die in uw organisatie werken. Deze twee groepen hebben wettelijk recht op…

30-11-2016

Chemiebedrijf Nalco Champion in Delden moet een in gang gezette reorganisatie terugdraaien van de Ondernemingskamer. Het chemiebedrijf vroeg de OR ten onrechte niet om ad…

03-08-2016

De regering heeft onlangs een wetsvoorstel tot wijziging van de Arbowet bij de Tweede Kamer ingediend. In dit wetsvoorstel is veel aandacht voor versterking van de positi…