Nieuws

16-03-2018

We worden bijna continu afgeleid. Berichten op de smartphone vragen bijvoorbeeld voortdurend om onze aandacht. De verleiding om te multitasken in een ‘verbonden wereld’ l…

11-01-2018

Op sommige werkplekken staat de radio aan, in andere organisaties sluiten medewerkers zich met een hoofdtelefoon af van hun rumoerige collega's. Maar, zo waarschuwt Adam …

31-10-2017

Lopen de spanningen tussen en werkgever en werknemers zó hoog op dat de werknemers besluiten te staken, dan is het als OR goed om te weten wat de regels zijn. Zo mag een …

28-08-2017

Een werknemer neemt twee weken vakantie op, maar wordt gedurende zijn vakantie ziek. Mag hij zich ziek melden tijdens vakantie? Als een werknemer tijdens zijn vakantie zi…

27-06-2017

De bestuurder is wettelijk verplicht om de OR tijdig en schriftelijk om advies te vragen over elk voorgenomen besluit dat valt onder het adviesrecht. De OR kan alleen een…