Basiscursus OR en financieel beleid

Resultaat

In de basistraining OR en financieel beleid verwerft u kennis en inzicht in de financiële basisbegrippen en begrijpt u de samenhang tussen verschillende financiële stukken. U kunt de jaarrekening en begroting lezen en weet welke vragen u kunt stellen in het overleg met de bestuurder. U beschikt over een concreet actieplan om aan de slag te gaan met financieel beleid.

Doelgroep

OR-leden en leden van de Financiële commissie van de OR.

Programma

  • Strategisch beleid en de financiële planning en control-cyclus (pdca).
  • Samenhang tussen de verschillende stukken: meerjarenplan, jaarplan, begroting, maand- en kwartaalrapportages en financieel jaarverslag.
  • Grip op financiële besluitvorming: relevante financiële informatie, focuspunten voor de OR en momenten om invloed uit te oefenen.
  • Rechten en bevoegdheden van de OR volgens de WOR met betrekking tot financieel beleid.
  • De jaarrekening; basisbegrippen uit de balans- en de winst- en verliesrekening.
  • Praktijkopdrachten: het leren lezen van het financieel jaarverslag.
  • Inhoud, functie en opbouw van de begroting.
  • Praktijkopdrachten: het leren lezen en doorlichten van de begroting.
  • Opstellen van een actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief en wordt geleid door een ervaren financieel trainer. Theorie wordt afgewisseld met opdrachten en het uitwisselen van praktijkervaringen. Aan de hand van stukken van de eigen organisatie (meerjarenplannen, begroting en jaarstukken) leert u de financiële situatie van uw organisatie te analyseren en de informatie te vinden die nodig is om vooruit en terug te kijken. Met behulp van praktische tools en checklists beoordeelt u het huidige beleid in uw organisatie en brengt u de belangrijkste financiële vraagstukken in kaart. U sluit de training af met een (SMART) actieplan om aan de slag te gaan met financieel beleid en financieel beleid op de agenda te zetten voor het overleg met de bestuurder.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat, met specificatie van de onderdelen en competenties waaraan u in deze in deze training heeft gewerkt.

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 395,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, documentatie en certificaat.
Data en locaties
7 juni 2019
Zwolle
10 oktober 2019
Rotterdam