Jaarrekening lezen voor de OR

Resultaat

In de training Jaarrekening lezen voor de OR, verwerft u de kennis en vaardigheden om de financiële positie van de eigen organisatie te doorgronden en de kredietwaardigheid te bepalen. U kunt een jaarrekening lezen en analyseren heeft een objectief beeld gevormd over het gevoerde financiële beleid. U beschikt over een plan van aanpak om de resultaten van de training te bespreken met de bestuurder.

Doelgroep

OR-leden en leden van de Financiële commissie van de OR.

Programma

  • Financieel beleid, financiële begrippen en kengetallen.
  • De onderdelen van de jaarrekening: balans, winst- en verliesrekening de toelichting en de accountantsverklaring.
  • Indeling en opbouw van de balans en de winst- en verliesrekening.
  • Cijfers lezen: de relatie tussen balans en de winst- en verliesrekening en operationeel beleid en resultaten.
  • Kengetallen berekenen (zoals solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit): technieken om de financiële situatie van het bedrijf inzichtelijk te maken en te beoordelen.
  • Praktijkopdrachten: het analyseren van de balans en resultatenrekening en in kaart brengen van de aandachtspunten en financiële vraagstukken voor de OR.
  • Opstellen van een actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief en wordt geleid door een ervaren financieel trainer. Theorie wordt afgewisseld met opdrachten en het uitwisselen van praktijkervaringen. Met behulp van praktische tools maakt u een analyse van de balans en de resultatenrekening. U beoordeelt het huidige beleid en financiële positie van uw organisatie en brengt de belangrijkste financiële vraagstukken in kaart. De resultaten van de opdrachten worden plenair besproken en scherp geanalyseerd. Daarbij ontvangt u tips en advies van de trainer. U bundelt de resultaten van de training in een (SMART) actieplan, voor het overleg met de bestuurder.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat, met specificatie van de onderdelen en competenties waaraan u in deze in deze training heeft gewerkt.

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 395,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, documentatie en certificaat.
Data en locaties
12 september 2018
Rotterdam
18 oktober 2018
Den Haag
15 november 2018
Amersfoort