Online Basiscursus WOR

Resultaat

In de Online Basiscursus Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verwerft u kennis en inzicht in de wetgeving op het gebied van de medezeggenschap. U kent de belangrijkste rechten en bevoegdheden van de OR volgens de WOR en weet hoe u deze op effectieve wijze kunt toepassen in de dagelijkse OR-praktijk.

Doelgroep

Nieuwe OR-leden die na (tussentijdse) verkiezingen in de OR zijn gekomen.
OR-leden die hun kennis en vaardigheden met betrekking tot de WOR willen opfrissen.

Programma

  • Hoofdlijnen en opbouw van de WOR.
  • Informatierecht, overlegrecht en geheimhouding.
  • Initiatief-, advies- en instemmingsrecht.
  • Formele procedures rondom advies en instemming.
  • Inhoud en opbouw van adviesaanvragen en OR-adviezen.
  • Praktijkopdrachten en -oefeningen.
  • Opstellen van een actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief. De trainer start met een toelichting op de achtergronden, doelen en de belangrijkste rechten en bevoegdheden van de OR volgens de WOR. Aansluitend maakt u een vertaalslag naar de praktijk. Aan de hand van praktijkcases oefent u in het toepassen van de rechten en bevoegdheden van de OR. De resultaten van opdrachten en oefeningen worden gezamenlijk besproken. De trainer voorziet u daarbij van tips en advies voor het effectief omgaan met de wettelijke rechten, bevoegdheden en procedures. U sluit de training af met een (SMART) actieplan om het geleerde toe te passen in de OR-praktijk.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat.

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 295,00, btw-vrij, inclusief cursusmateriaal (theorie, handouts, methodieken) en certificaat.
Data en locaties
8 oktober 2021
16 november 2021
10 december 2021