OR en psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Resultaat

Een hoge werkdruk, pesten op de werkvloer, seksuele intimidatie, agressie en geweld. In deze training krijgt u inzicht in de verschillende vormen, oorzaken en gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). U kent de verplichtingen die de Arbowet stelt aan de werkgever voor gericht beleid op psychosociale arbeidsbelasting en de rechten en bevoegdheden van de OR. U heeft inzicht in de onderdelen van een effectief PSA-beleid en een plan van aanpak om vanuit de OR bij te dragen aan een goed PSA-beleid binnen uw organisatie.

Doelgroep

OR-leden en leden van de Arbo-/VGWM-commissie.

Programma

  • Psychosociale arbeidsbelasting: vormen, oorzaken en gevolgen.
  • PSA en verplichtingen voor de werkgever volgens de Arbowet.
  • Kenmerken en succesfactoren van effectieve beleidsvoering op PSA.
  • De wettelijke rechten en bevoegdheden van de OR bij psychosociale arbeidsbelasting.
  • Praktijksituaties en -voorbeelden.
  • Analyse eigen praktijksituatie: in kaart brengen van actuele vraagstukken binnen de eigen organisatie en ontwikkelen van ideeën en oplossingsrichtingen.
  • Opstellen van een actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief. Wij vragen u aanwezige beleidsstukken op het gebied van Arbo en PSA mee te nemen naar de training. Onder leiding van een ervaren arbo-trainer wisselt u praktijkervaringen uit en werkt u aan opdrachten. U leert praktische tools en checklists toe te passen voor een evaluatie van huidig PSA-beleid binnen uw organisatie. Aansluitend brainstormt u over ideeën en oplossingen voor de aanpak van actuele knelpunten en vraagstukken. De resultaten van de evaluatie worden gezamenlijk nabesproken en scherp geanalyseerd. U ontvangt daarbij (aanvullende) tips en deskundig advies van de trainer voor een effectieve aanpak van het PSA-beleid. U sluit de training af met een (SMART) actieplan, om actief aan de slag te gaan met PSA-beleid en om PSA op de agenda te zetten voor het overleg met de bestuurder en betrokken partijen. 

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat, met specificatie van de onderdelen en competenties waaraan u in deze in deze training heeft gewerkt.

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 395,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, documentatie en certificaat.
Data en locaties
11 oktober 2018
Rotterdam
8 november 2018
Zwolle
21 november 2018
Oranjewoud