OR en vitaliteit

Resultaat

In de training OR en vitaliteit leert u wat vitaliteit inhoudt en krijgt u inzicht in de samenhang tussen vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. U kent de mogelijke rol en wettelijke rechten en bevoegdheden van de OR bij het gezondheids- en vitaliteitsbeleid. U weet wat de kenmerken zijn van een vitale organisatie en kent de succesfactoren voor vitaliteit van de gehele organisatie en haar medewerkers. U heeft de belangrijkste vraagstukken binnen uw eigen organisatie in kaart gebracht en beschikt over een plan van aanpak om vanuit de OR een bijdrage te leveren aan een goed vitaliteits- en gezondheidsbeleid in uw organisatie.

Doelgroep

OR-leden en leden van de Arbo-/VGWM-commissie.

Programma

  • Gezondheid, vitaliteit en ziekte: definities en concepten.
  • Kenmerken van vitale en niet-vitale organisaties en medewerkers.
  • Succesfactoren voor een vitale organisatie.
  • Gezondheidsmanagement: stappenplan en randvoorwaarden voor het creëren van een vitale organisatie.
  • Rechten en bevoegdheden van de OR met betrekking tot gezondheidsbeleid.
  • Praktijksituaties en -voorbeelden.
  • Analyse praktijksituatie: knelpunten en actuele vraagstukken in de eigen organisatie en ontwikkelen van ideeën en oplossingsrichtingen voor een vitale organisatie.
  • Opstellen van een actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief en wordt geleid door een ervaren arbo-trainer. Wij vragen u aanwezige beleidstukken op het gebied van Arbo en gezondheidsmanagement mee te nemen naar de training. Met behulp van praktische tools en checklists beoordeelt u het huidige gezondheidsbeleid in uw organisatie en brengt u de belangrijkste vraagstukken in kaart. De resultaten van de opdrachten worden gezamenlijk nabesproken en scherp geanalyseerd. Daarbij wisselen de deelnemers praktijkervaringen uit en worden vragen beantwoord. Aansluitend inventariseren wij de bruikbare ideeën en oplossingen om in uw organisatie mee aan de slag te gaan. U ontvangt daarbij tips en advies van de trainer voor een effectieve opstelling en stappenplan van de OR met betrekking tot vitaliteitsbeleid. U bundelt de resultaten van de training in een SMART-actieplan, om actief aan de slag te gaan met vitaliteit en vitaliteit op de agenda te zetten voor het overleg met de bestuurder en betrokken partijen.  

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat, met specificatie van de onderdelen en competenties waaraan u in deze in deze training heeft gewerkt.

 

 

 

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Data en locaties
20 september 2017
Amersfoort
27 september 2017
Rotterdam
5 oktober 2017
Amsterdam
11 oktober 2017
Den Haag
31 oktober 2017
Zwolle
8 november 2017
Groningen
15 november 2017
Oranjewoud
22 november 2017
Eindhoven