OR en ziekteverzuimbeleid

Resultaat

In de training OR en ziekteverzuimbeleid krijgt u kennis en inzicht in het ziekteverzuim- en re-integratiebeleid. U bent op de hoogte van de wettelijke bepalingen met betrekking tot het verzuim- en re-integratieproces en de rechten en plichten van werkgever en werknemer. U kent de wettelijke rechten en bevoegdheden van de OR bij het verzuim- en re-integratiebeleid. U beschikt over concrete ideeën en een plan van aanpak om vanuit de OR bij te dragen aan een goed ziekteverzuimbeleid binnen uw organisatie.

Doelgroep

OR-leden en leden van de Arbo-/VGWM-commissie.

Programma

  • Ziekteverzuim- en re-integratiebeleid: doelstelling, randvoorwaarden en beleidsonderdelen.
  • Samenhang verzuimbeleid met preventiebeleid en personeelsbeleid.
  • Modernisering Ziektewet 2014 en de gevolgen voor de werkgever.
  • Wettelijke regels en voorschriften met betrekking tot het verzuim- en re-integratieproces.
  • Rechten en plichten van werkgever en werknemer.
  • Stappenplan invoering verzuimbeleid en focuspunten voor de OR.
  • Wettelijke Rechten en bevoegdheden van de OR bij het verzuim- en re-integratiebeleid.
  • Praktijksituaties en -voorbeelden.
  • Analyse eigen praktijksituatie: actuele knelpunten en vraagstukken binnen de eigen organisatie en ontwikkelen van ideeën en oplossingsrichtingen.
  • Opstellen van een actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief. Wij vragen u aanwezige beleidsstukken op het gebied van ziekteverzuim en re-integratie mee te nemen naar de training. Onder leiding van een ervaren arbo-trainer wisselt u praktijkervaringen uit en werkt u aan opdrachten. U leert praktische tools en checklists toe te passen voor een evaluatie van het huidige verzuim- en re-integratiebeleid binnen uw organisatie. Aansluitend brainstormt u over ideeën en oplossingen voor de aanpak van actuele knelpunten en vraagstukken. De resultaten van de evaluatie worden gezamenlijk nabesproken en scherp geanalyseerd. U ontvangt daarbij aanvullende tips en deskundig advies van de trainer voor een effectieve aanpak van het verzuim- en re-integratiebeleid. U bundelt de resultaten van de training in een (SMART) actieplan voor de OR, om actief aan de slag te gaan met het verzuim- en re-integratiebeleid in uw organisatie.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat, met specificatie van de onderdelen en competenties waaraan u in deze in deze training heeft gewerkt.

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 395,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, documentatie en certificaat.
Data en locaties
5 oktober 2018
Rotterdam
7 november 2017
Zwolle
22 november 2018
Eindhoven