Basiscursus OR

Resultaat

In de Basiscursus OR verwerft u de kennis, inzicht en vaardigheden om de OR als zelfstandig orgaan optimaal te kunnen laten functioneren. U heeft vorm en inhoud gegeven aan de strategie en de interne werkwijze van de OR en beschikt over praktische tools om OR-werk op efficiënte wijze uit te voeren.

Doelgroep

 • Nieuwe OR-leden.
 • OR-leden die de professionaliteit van de eigen OR willen vergroten.

Programma dag 1:

 • Competenties: strategisch handelen, plannen & organiseren, communicatie & relatiebeheer.
 • Doel, functie en taken van de OR.
 • De OR als zelfstandig functionerend orgaan: inrichting en interne werkwijze.
 • Vaststellen van de gewenste strategie (rol en werkwijze) van de OR.
 • Wet op de Ondernemingsraden (WOR): rechten, plichten en bevoegdheden van de OR.
 • WOR: praktijkopdrachten met betrekking tot advies en instemming.

Programma dag 2:

 • Het werkplan van de OR: doel, functie en werkwijze.
 • Het opstellen van een werkplan: thema’s vaststellen en prioriteren.
 • Planmatig werken door middel van een werkplan: het systematisch en resultaatgericht leren uitwerken van OR-speerpunten.
 • De taakverdeling binnen de OR.
 • De overlegstructuur en de interne communicatie.
 • Communicatie met het personeel en de bestuurder.
 • Opstellen van een SMART-actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief en wordt geleid door een ervaren OR-trainer. Inleidingen worden afgewisseld met opdrachten, oefeningen en feedback. Met behulp van praktische tools en verschillende werkvormen geeft u stapsgewijs vorm en inhoud aan de (nieuwe) rol en werkwijze van de OR. De resultaten van de opdrachten worden plenair besproken, waarbij praktijkervaringen en praktijkvoorbeelden worden uitgewisseld. U rondt de training af met het opstellen van een SMART-actieplan, voor toepassing van het geleerde in de OR-praktijk. 

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat, met specificatie van de onderdelen en competenties waaraan u in deze training heeft gewerkt.

Maatwerktraining voor de gehele nieuwe OR

Deze training verzorgen wij ook als maatwerktraject (bedrijfsintern of op locatie) voor de voltallige, nieuw geïnstalleerde OR. Informeer naar de mogelijkheden.

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
2 dagen
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 495,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, documentatie en certificaat.
Data en locaties
10 en 17 april 2019
Zwolle
20 en 27 september 2019
Amersfoort
22 en 29 november 2019
Amsterdam