Het communicatieplan van de OR

Resultaat

In de training Het communicatieplan van de OR, leert u op professionele wijze te communiceren met de achterban en overige belanghebbenden bij de medezeggenschap. U leert de communicatie van de OR op planmatige wijze aan te pakken en verschillende communicatiemiddelen op effectieve wijze te hanteren. U beschikt over een communicatieplan voor een effectieve en efficiënte communicatie van de OR. U bent in staat om het gewenste imago en de positie van de OR binnen de organisatie te versterken.

Doelgroep

OR-leden en leden van de commissie Communicatie/PR van de OR.

Programma

  • Het belang van communicatie voor de positie en invloed van de OR.
  • De communicatie van de OR volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
  • Netwerkrelaties en contactpersonen van de OR.
  • Knelpunten en valkuilen bij de communicatie van de OR.
  • Praktijksituaties en -voorbeelden. 
  • De bouwstenen van het communicatieplan: doelgroepen, communicatiedoelen en middelen. 
  • Huidige communicatiewijze van de OR: sterkte/zwakte-analyse.
  • Opstellen en verbeteren van het eigen communicatieplan.
  • Opstellen van een actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief en wordt geleid door een ervaren OR-trainer. Voorafgaand aan de training verzoeken wij u eigen communicatiemateriaal mee te nemen, zoals nieuwsbrieven, jaarverslagen, agenda´s en notulen. Deze dienen als voorbeeld en worden tijdens de training beoordeeld en waar nodig verbeterd. Inleidingen worden afgewisseld met opdrachten, oefeningen en feedback. U maakt een analyse van de huidige communicatie van de OR en stelt aansluitend een nieuw/verbeterd communicatieplan op. U krijgt hierbij alle ruimte om ervaringen te delen met uw medecursisten en van elkaar te leren. De resultaten van de opdrachten worden gezamenlijk nabesproken en scherp geanalyseerd. U ontvangt daarbij tips en advies van de trainer voor een effectieve communicatie van uw OR. U bundelt de resultaten van de training in een SMART-actieplan, om de communicatie met de achterban en overige doelgroepen te optimaliseren. 

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat, met specificatie van de onderdelen en competenties waaraan u in deze in deze training heeft gewerkt.

 

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 350,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, trainingsmap, lunch, documentatie en certificaat.
Data en locaties
27 september 2018
Amersfoort
18 oktober 2018
Oranjewoud
21 november 2018
Amsterdam