Nieuwe vormen van medezeggenschap

Resultaat

Ontwikkelingen in de samenleving, de arbeidsmarkt en binnen organisaties zijn voor steeds meer ondernemingsraden aanleiding om de huidige medezeggenschap kritisch tegen het licht te houden. Er is sprake van een aansluitingsprobleem. De formele medezeggenschap, in de vorm van de "standaard" OR, lijkt niet meer goed te passen bij de verander(en)de onderneming, die veel meer flexibiliteit en wisselende coalities veronderstelt. Vacatures in de OR, eenzijdige samenstelling van de OR, slechte vertegenwoordiging van flexwerkers, zijn slechts enkele voorbeelden van de problemen en uitdagingen waar de huidige OR mee wordt geconfronteerd en waarop hij een passend antwoord moet zien te vinden.

In de training Nieuwe vormen van medezeggenschap staan nieuwe vormen van medezeggenschap en participatie van medewerkers centraal. Verschillende vormen van participatie van het personeel worden geïntroduceerd, alsmede de mogelijke rol van de OR bij het stimuleren en onderling afstemmen van deze nieuwe vormen van medezeggenschap. Het eindresultaat van de training is een concreet advies en plan van aanpak voor het vorm en inhoud geven aan nieuwe vormen van medezeggenschap binnen de eigen organisatie.

Doelgroep

OR-leden, DB-leden, OR-commissies en bestuurders die de medezeggenschap organisatiebreed willen versterken, door vorm en inhoud te geven aan nieuwe vormen van medezeggenschap en participatie van (grotere groepen) medewerkers.

Programma

  • Ontwikkelingen en trends in omgeving en organisaties en de gevolgen hiervan voor de medezeggenschap.
  • Actuele trends en knelpunten binnen de medezeggenschap.
  • Sterkte/zwakte-analyse van de huidige medezeggenschapscultuur en -structuur binnen de eigen organisatie.
  • Aanknopingspunten in de WOR voor vergroting van de participatie en vernieuwing van de medezeggenschapsstructuur.
  • Nieuwe vormen van medezeggenschap.
  • Praktijksituaties en -voorbeelden.
  • Opstellen van een actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief en wordt geleid door een ervaren OR-trainer. Door middel van een helder theoretisch kader en opdrachten, geeft u stapsgewijs invulling aan nieuwe vormen van medezeggenschap. U werkt regelmatig in kleine groepen aan opdrachten, zodat u onderling informatie kunt uitwisselen en van elkaar kunt leren. De resultaten van de opdrachten worden plenair besproken en scherp geanalyseerd. De trainer voorziet de resultaten van tips en advies. De training wordt afgerond met het opstellen van een (SMART) actieplan voor het vorm en inhoud geven aan nieuwe vormen van medezeggenschap binnen de eigen organisatie.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat, met specificatie van de onderdelen en competenties waaraan u in deze in deze training heeft gewerkt.

 

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 350,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, documentatie en certificaat.
Data en locaties
20 september 2018
Amsterdam
17 oktober 2018
Amersfoort
23 november 2018
Eindhoven