OR-verkiezingen organiseren

Resultaat

In de training OR-verkiezingen organiseren leert u hoe u op planmatige wijze de verkiezingen voor de nieuwe OR kunt voorbereiden en uitvoeren. U beschikt over een plan van aanpak voor het uitvoeren van de verkiezingsprocedure en de verkiezingscampagne. U profileert de OR en medezeggenschap op positieve wijze bij de achterban, werft kandidaten voor de OR en zorgt u voor een verhoging van de opkomst tijdens de verkiezingsdag.

Doelgroep

OR-leden, DB-leden en leden van OR-verkiezingscommissies.

Programma

 • De formele procedure ("draaiboek") voor de OR-verkiezingen.
 • Check en (waar nodig) herijken van het OR-reglement.
 • Opstellen en plannen van de verkiezingsprocedure.
 • De mogelijkheden van digitale verkiezingen.
 • Doel, functie en stappenplan van de verkiezingscampagne.
 • Opstellen van de verkiezingscampagne: de organisatiebrede campagne in combinatie met een persoonlijke benadering.
 • Afstemmen van de communicatiemiddelen op de campagnedoelen.
 • Doel, functie en inhoud van het overdrachtsdocument.
 • Opstellen van een overdrachtsdocument voor de nieuwe OR. 
 • Praktijksituaties en -voorbeelden. 
 • Opstellen van een actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief en wordt geleid door een ervaren OR-trainer. Voorafgaand aan de training vragen wij u om uw huidige OR-reglement mee te nemen. Deze wordt tijdens de training op inhoud beoordeeld en waar nodig op onderdelen aangepast. Aan de hand van opdrachten geeft u stapsgewijs vorm en inhoud aan uw eigen OR-verkiezingen. De resultaten van de opdrachten worden plenair besproken en scherp geanalyseerd. De trainer voorziet de resultaten van tips en advies. Na afloop van de training beschikt u over een concreet stappenplan voor de verkiezingsprocedure, een plan van aanpak voor de verkiezingscampagne en een overdrachtsdocument in concept. 

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat, met specificatie van de onderdelen en competenties waaraan u in deze in deze training heeft gewerkt.

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 350,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, documentatie en certificaat.
Data en locaties
12 september 2018
Rotterdam
11 oktober 2018
Groningen
14 november 2018
Amersfoort