OR-verkiezingen organiseren

Resultaat

In de training OR-verkiezingen organiseren leert u hoe u op planmatige wijze de verkiezingen voor de nieuwe OR kunt voorbereiden en uitvoeren. U beschikt over een plan van aanpak voor het uitvoeren van de verkiezingsprocedure en de verkiezingscampagne. U profileert de OR en medezeggenschap op positieve wijze bij de achterban, werft kandidaten voor de OR en zorgt u voor een verhoging van de opkomst tijdens de verkiezingsdag.

Doelgroep

OR-leden, DB-leden en leden van OR-verkiezingscommissies.

Programma

 • De formele procedure ("draaiboek") voor de OR-verkiezingen.
 • Check en (waar nodig) herijken van het OR-reglement.
 • Opstellen en plannen van de verkiezingsprocedure.
 • De mogelijkheden van digitale verkiezingen.
 • Doel, functie en stappenplan van de verkiezingscampagne.
 • Opstellen van de verkiezingscampagne: de organisatiebrede campagne in combinatie met een persoonlijke benadering.
 • Afstemmen van de communicatiemiddelen op de campagnedoelen.
 • Doel, functie en inhoud van het overdrachtsdocument.
 • Opstellen van een overdrachtsdocument voor de nieuwe OR. 
 • Praktijksituaties en -voorbeelden. 
 • Opstellen van een actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief en wordt geleid door een ervaren OR-trainer. Voorafgaand aan de training vragen wij u om uw huidige OR-reglement mee te nemen. Deze wordt tijdens de training op inhoud beoordeeld en waar nodig op onderdelen aangepast. Aan de hand van opdrachten geeft u stapsgewijs vorm en inhoud aan uw eigen OR-verkiezingen. De resultaten van de opdrachten worden plenair besproken en scherp geanalyseerd. De trainer voorziet de resultaten van tips en advies. Na afloop van de training beschikt u over een concreet stappenplan voor de verkiezingsprocedure, een plan van aanpak voor de verkiezingscampagne en een overdrachtsdocument in concept. 

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat, met specificatie van de onderdelen en competenties waaraan u in deze in deze training heeft gewerkt.

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 350,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, documentatie en certificaat.
Data en locaties
5 september 2017
Amsterdam
12 september 2017
Rotterdam
19 september 2017
Den Haag
11 oktober 2017
Groningen
18 oktober 2017
Zwolle
25 oktober 2017
Oranjewoud
14 november 2017
Amersfoort
21 november 2017
Amsterdam
28 november 2017
Rotterdam
6 december 2017
Den Haag