Basiscursus OR en organisatiebeleid

Resultaat

In de Basiscursus OR en organisatiebeleid leert u naar de organisatie te kijken als een samenhangend systeem en krijgt inzicht in (de gevolgen van) besluitvorming op verschillende niveaus. U leert de tools te hanteren om het huidige organisatiebeleid en de bedrijfsvoering te analyseren en oplossingen aan te dragen. U heeft een concreet actieplan om vanuit de OR actief bij te dragen aan een verantwoord organisatiebeleid.

Doelgroep

OR-leden en leden van OR-commissies strategisch/organisatorisch beleid.

Programma

  • Samenhang tussen strategisch, tactisch en operationeel beleid.
  • Bedrijfsvoering en de planning- en controlcyclus van de organisatie.
  • De OR als gesprekspartner bij strategisch beleid, meerjarenplannen en organisatieverandering.
  • Aangrijppunten in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor invloed op organisatiebeleid en besluitvorming.
  • Praktijksituaties en -voorbeelden.
  • Analyse van de eigen praktijk: het organisatiebeleid, actuele vraagstukken en formuleren van mogelijke oplossingen.
  • Opstellen van een actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief. Onder leiding van een ervaren OR-trainer wisselt u praktijkervaringen uit en werkt u aan opdrachten. U leert een aantal praktische tools toe te passen om het huidige organisatiebeleid te analyseren en actuele problemen in kaart te brengen. De resultaten van de opdrachten worden gezamenlijk nabesproken en scherp geanalyseerd. U ontvangt daarbij tips en advies van de trainer voor een effectieve aanpak van organisatiebeleid en actuele thema’s. U sluit de training af met een SMART-actieplan om het geleerde toe te passen in de OR-praktijk.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat, met specificatie van de onderdelen en competenties waaraan u in deze in deze training heeft gewerkt.

 

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 395,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, documentatie en certificaat.
Data en locaties
20 september 2018
Amersfoort
4 oktober 2018
Amsterdam
16 november 2018
Oranjewoud