OR en MVO

Resultaat

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een wijze van bedrijfsvoering waarbij de belangen van de organisatie duurzaam in balans zijn met de belangen van de mens en de maatschappij. In de training OR en MVO verwerft u kennis en inzicht in het begrip MVO en de kenmerken van een duurzame bedrijfsvoering. U kent het stappenplan voor het opstellen en implementeren van een succesvol MVO-beleid. U weet welke bijdrage uw OR wil leveren aan MVO en beschikt over een actieplan om aan de slag te gaan met MVO binnen de eigen organisatie.

Doelgroep

OR-leden en leden van OR-commissies Organisatiebeleid en Sociaal beleid.

Programma

  • Wat is MVO: uitgangspunten, doelen en motieven voor MVO.
  • Praktijksituaties en -voorbeelden.
  • Belangrijke MVO-thema's: organisatiebeleid, personeelsbeleid, arbo en arbeidsvoorwaarden.
  • Wettelijke rechten en bevoegdheden van de OR bij MVO volgens de WOR.
  • De rol van de OR als aanjager van MVO.
  • Stappenplan en succesfactoren voor het invoeren van MVO-beleid.
  • Analyse praktijksituatie: noodzaak en inventariseren van kansen en ideeën voor MVO binnen de eigen organisatie.
  • Opstellen van een MVO-plan in concept.
  • Opstellen van een actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief. Onder leiding van een ervaren OR-trainer wisselt u praktijkervaringen uit en werkt u aan opdrachten. U leert een aantal praktische tools en checklists toe te passen voor de beoordeling van het huidige MVO-beleid binnen de eigen organisatie. U bepaalt welke MVO-activiteiten passend en belangrijk zijn en stelt stapsgewijs een MVO-plan in concept op. De resultaten van de opdrachten worden gezamenlijk nabesproken en scherp geanalyseerd. U sluit de training af met een SMART-actieplan voor een effectieve OR-aanpak van MVO en om MVO op de agenda te zetten en te houden ter bespreking met de bestuurder.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat, met specificatie van de onderdelen en competenties waaraan u heeft gewerkt.

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 395,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, documentatie en certificaat.
Data en locaties
21 september 2017
Amersfoort
28 september 2017
Rotterdam
5 oktober 2017
Den Haag
12 oktober 2017
Amsterdam
15 november 2017
Zwolle
22 november 2017
Groningen
29 november 2017
Oranjewoud
6 december 2017
Eindhoven