OR en reorganisatie

Resultaat

In de training OR en reorganisatie verwerft u kennis en inzicht in het begrip reorganisatie en de doelen, redenen, gevolgen en fasen van een reorganisatieplan. U kent de wettelijke rechten en bevoegdheden van de OR bij een reorganisatie en de mogelijke rol van de OR bij een reorganisatie en het sociaal plan. U beschikt over een OR-strategie en een plan van aanpak om op het juiste moment invloed uit te oefenen op een (komende) reorganisatie in uw eigen organisatie.

Doelgroep

OR-leden en leden van OR-commissies Strategisch/organisatorisch beleid

Programma

 • Aanleidingen en motieven voor reorganiseren.
 • Soorten en kenmerken van reorganisaties.
 • Knelpunten en valkuilen bij reorganiseren.
 • Fasen en succesfactoren van een reorganisatieplan.
 • Gevolgen voor het personeel.
 • Rechten en bevoegdheden van de OR bij reorganisatie volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
 • De adviesprocedure en aanpak van de adviesaanvraag.
 • Sociaal plan: doel, functie en focuspunten voor de OR.
 • Sociaal plan: rol van de werkgever, OR en de vakbonden
 • Analyse praktijksituaties: kenmerken eigen reorganisatieplannen en vaststellen van de best passende rol, strategie en stappenplan van de OR.
 • Opstellen van een actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief. Onder leiding van een ervaren OR-trainer wisselt u praktijkervaringen uit en werkt u aan opdrachten. U leert praktische tools en checklists toe te passen voor de beoordeling en aanpak van een reorganisatieplan, adviesaanvraag en sociaal plan. De resultaten van de opdrachten worden gezamenlijk nabesproken en scherp geanalyseerd. U ontvangt daarbij tips en advies van de trainer voor een effectieve aanpak van een (komende) reorganisatie in uw organisatie. U sluit de training af met een SMART-actieplan om het geleerde toe te passen in de OR-praktijk en vervolgacties uit te voeren.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat, met specificatie van de onderdelen en competenties waaraan u heeft gewerkt.

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 395,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, documentatie en certificaat.
Data en locaties
19 september 2018
Rotterdam
3 oktober 2018
Den Haag
1 november 2018
Groningen