Functiewaardering en beloning

Resultaat

In de training Functiewaardering en beloning verwerft u kennis en inzicht in de verschillende soorten functiewaarderings- en beloningssystemen. U kent de wijze waarop deze systemen ontwikkeld en ingevoerd worden en de mogelijke rol van de OR hierbij. U kent de rechten en bevoegdheden van de OR bij het vaststellen of wijzigen van een systeem voor functiewaardering, beoordeling of beloning. U heeft een analyse gemaakt van de huidige systemen in de eigen organisatie en beschikt over een plan van aanpak voor functiewaardering en beloning.

Doelgroep

OR-leden en leden van commissies HRM/sociaal beleid.

Programma

  • De relatie tussen functiewaardering, beoordeling en beloning.
  • Methodieken voor functiewaardering en stappen van een functiewaarderingssysteem.
  • Soorten functiewaarderings-, beoordelings- en beloningssystemen.
  • Voor- en nadelen van de verschillende soorten systemen.
  • Rechten en bevoegdheden van de OR bij functiewaardering, beoordeling en beloning volgens de WOR.
  • De rol van de OR bij de ontwikkeling en invoering van een functiewaarderings- en beloningssysteem.
  • Analyse praktijksituatie: beoordeling van het huidige functiewaarderings- en beloningssysteem van de eigen organisatie.
  • Opstellen van een actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief en wordt geleid door een ervaren OR-trainer. Theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden en opdrachten. De trainer maakt met u een vertaalslag van de theorie naar de praktijk. Met behulp van checklists beoordeelt u het huidige functiewaarderings- en beloningssysteem van de eigen organisatie. U brengt u de belangrijkste vraagstukken in kaart en brainstormt over ideeën ter verbetering van huidige systemen en passende beloningsvormen. De resultaten van de opdrachten worden gezamenlijk nabesproken en scherp geanalyseerd. Daarbij voorziet de trainer u van tips en advies. U bundelt de resultaten van de training in een (SMART) actieplan, ter bespreking binnen de OR en met de bestuurder.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat, met een specificatie van de onderdelen en competenties waaraan u in deze training heeft gewerkt.

 

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 390,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, documentatie en certificaat.
Data en locaties
19 september 2018
Amersfoort
26 oktober 2018
Rotterdam
27 november 2018
Den Haag