OR en arbeidsvoorwaarden

Resultaat

In de training OR & arbeidsvoorwaarden verwerft u kennis en inzicht in het arbeidsrecht en de wijze waarop arbeidsvoorwaarden tot stand komen. U kent diverse CAO-bepalingen en de rechten van de OR bij het vaststellen of wijzigen van arbeidsvoorwaardelijke regelingen. U weet op welke wijze de OR invloed kan uitoefenen op arbeidsvoorwaarden en beschikt over een plan van aanpak om arbeidsvoorwaarden op de agenda te zetten voor het overleg met de WOR-bestuurder.

Doelgroep

OR-leden en leden van commissies HRM/sociaal beleid.

Programma

  • Bronnen van arbeidsvoorwaarden: de wet, de CAO, het personeelshandboek en de arbeidsovereenkomst.
  • De verhouding cao, personeelshandboek en arbeidsovereenkomst.
  • Soorten cao’s en speelruimte voor werkgever en OR bij invulling van bedrijfseigen regelingen.
  • Wettelijke speelruimte van de OR bij arbeidsvoorwaarden op grond van de WOR en de CAO.
  • Mogelijkheden voor invloed van de OR op (wijzigingen in) arbeidsvoorwaarden.
  • Analyse praktijksituatie: beoordeling van de arbeidsvoorwaarden en de rol van de OR in de eigen organisatie.
  • Opstellen van een actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief en wordt geleid door een ervaren OR-trainer en specialist op het gebied van arbeidsrecht. Theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden en opdrachten. De trainer maakt met u een vertaalslag naar de praktijk. U beoordeelt het huidige arbeidsvoorwaardenpakket van de eigen organisatie en de gewenste rol van de OR bij arbeidsvoorwaardenvorming. De resultaten van de opdrachten worden gezamenlijk nabesproken en scherp geanalyseerd, waarbij de trainer u van tips en advies voorziet. U sluit de training af met een (SMART) actieplan voor een effectieve OR-aanpak van de arbeidsvoorwaarden.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat, met een specificatie van de onderdelen en competenties waaraan u in deze training heeft gewerkt.

 

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur -16:30 uur
Kosten
€ 390,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, documentatie en certificaat.
Data en locaties
14 september 2018
Rotterdam
1 november 2018
Eindhoven