OR en resultaatgericht onderhandelen

Resultaat

In de training OR en resultaatgericht onderhandelen, verwerft u inzicht in uw eigen onderhandelingsstijl en de effecten hiervan in verschillende onderhandelingssituaties. U beheerst de sleutelvaardigheden voor effectief onderhandelen en invloed uitoefenen. U treedt daadkrachtig op in onderhandelingen en kunt richting geven aan het onderhandelingsproces, met het oog op de belangen en doelen van de OR.

Doelgroep

OR-leden, DB-leden en leden van OR-commissies die resultaatgericht willen leren onderhandelen en hun onderhandelingsvaardigheden willen uitbreiden en aanscherpen.

Programma

 • Competenties: resultaatgerichtheid, assertiviteit, communiceren, beïnvloeden, flexibiliteit/schakelen.
 • Sleutelfactoren voor invloed uitoefenen in onderhandelingen met de bestuurder.
 • Aspecten van onderhandelen en het onderhandelingsproces.
 • Beïnvloedingsstrategieën en gedragslijnen voor succesvol beïnvloeden.
 • Analyse eigen onderhandelingsstijl.
 • Onderhandelingsstijlen op flexibele wijze hanteren, afhankelijk van de situatie en de stijl van de bestuurder.
 • Oplossingsgericht onderhandelen: “packages deals” sluiten en een win-win situatie bereiken.
 • Actief luisteren en vraagtechnieken.
 • Non-verbale communicatie in de onderhandeling.
 • Assertief optreden: “push & pull”-energie gebruiken.
 • Omgaan met trucs en manipulaties.
 • Praktijksituaties en -voorbeelden.
 • Persoonlijk actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief en wordt geleid door een ervaren OR-trainer. Inleidingen worden afgewisseld met opdrachten, vaardigheidsoefeningen en praktijksimulaties. Op vaardigheidsoefeningen volgt gerichte en gestructureerde feedback en krijgt u inzicht in sterke punten en persoonlijke verbeterpunten. In het middagdagdeel oefent u de onderhandelingsvaardigheden met een professionele trainingsacteur, gespecialiseerd in het simuleren van veelvoorkomend "lastig" gedrag van WOR-bestuurders. U sluit de training af met het opstellen van uw persoonlijk actieplan, om het geleerde toe te passen in de OR-praktijk.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat, met specificatie van de onderdelen en competenties waaraan u in deze in deze training heeft gewerkt.

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 395,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, documentatie en certificaat.
Data en locaties
12 september 2017
Rotterdam
19 september 2017
Amsterdam
26 september 2017
Den Haag
3 oktober 2017
Amersfoort
25 oktober 2017
Groningen
1 november 2017
Oranjewoud
8 november 2017
Zwolle