Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Resultaat

In de training Wet Werk en Zekerheid verwerft u kennis en inzicht in de belangrijkste wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de veranderingen in de sociale zekerheid. U kent de veranderingen op hoofdlijnen. U weet welke effecten deze veranderingen voor de medewerkers en de organisatie hebben. U heeft een overzicht van aandachtspunten voor de OR en een concreet actieplan hoe hier mee aan de slag te gaan.

Doelgroep

OR-leden en leden van OR-commissies HRM/sociaal beleid.

Programma

  • Wet Werk en Zekerheid algemeen.
  • Overzicht wijzigingen in het arbeidsrecht: overeenkomsten voor bepaalde tijd, het ontslagrecht, de transitievergoeding en de WW-uitkering.
  • Gevolgen van de wijzigingen voor het personeel: het aanstellingsbeleid, ontslag en sociale plannen.
  • Rechten en bevoegdheden van de OR volgens de WOR en de CAO.
  • Praktijksituaties en -voorbeelden.
  • Analyse eigen praktijksituatie.
  • Opstellen van een actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief en wordt geleid door een ervaren trainer en jurist op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Wij vragen u in eigen organisatie geldende beleidsstukken en regelingen met betrekking tot CAO, aanstelling, ontslag en sociaal plan mee te nemen naar de training. U neemt u kennis van de inhoud van de wetswijzigingen en bespreekt praktijksituaties. De trainer maakt vervolgens met u de vertaling van de wetswijzigingen naar de praktijk. U maakt een analyse van huidig beleid en regelingen in de eigen organisatie en brengt de belangrijkste aandachtspunten in kaart. De resultaten van de opdrachten worden gezamenlijk nabesproken en scherp geanalyseerd. U bundelt de resultaten van de training in een SMART-actieplan, ter bespreking met de bestuurder.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat, met een specificatie van de onderdelen en competenties waaraan u in deze training heeft gewerkt.

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 375,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, documentatie en certificaat.
Data en locaties
13 september 2017
Rotterdam
10 oktober 2017
Amsterdam
8 november 2017
Zwolle