Herman Gruppen

Herman Gruppen

OR-trainer

Over

De 'corebusiness' van de OR is invloed uitoefenen. De dagelijks praktijk kan echter weerbarstig zijn: een onwillige bestuurder, een hoge werkdruk, onvoldoende bezetting van de OR. In 17 jaar OR-training weet ik welke kennis, vaardigheden en competenties bepalend zijn voor succesvol optreden van de OR. Mijn aanpak is pragmatisch, no-nonsense en doelgericht. Ingewikkelde beleidsthema's en wettelijke procedures leg ik uit in begrijpelijke taal. In de trainingen bied ik deelnemers vele praktische tools voor het effectief en efficiënt aanpakken van OR-werk. Als ervaren gedragstrainer train ik OR-leden bovendien op belangrijke sleutelvaardigheden voor succesvol handelen, zoals onderhandelen, assertiviteit, timemanagement en communicatie. Ik vind het belangrijk dat de OR na een training direct aan de slag kan met een gedegen actieplan en zichtbare resultaten boekt. Pas dan is een training voor mij geslaagd.

Specialismen

  • Algehele organisatie van OR-werk: o.a. vaststellen en opzetten van OR-strategie, interne werkwijze en overlegstructuur.
  • Communicatie en overleg met bestuurder, personeel, RvC, vakbonden.
  • Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
  • Procedures rondom advies- en instemmingsaanvragen.
  • Vaardigheidstrainingen in communicatie en persoonlijke effectiviteit.