Over

DIMACO

DIMACO is een modern en professioneel bureau voor training, scholing en advies van Ondernemingsraden. Vanaf 1998 verzorgen wij landelijk trainingen voor medezeggenschapsorganen in uiteenlopende sectoren, onder meer de bouw-, metaal-, water- en vleessector, bank- en verzekeringswezen en de afvalverwerking. Voor praktijkgerichte trainingen met een optimaal rendement bent u bij ons aan het juiste adres. Met onze trainingen dragen wij actief bij aan de totstandkoming van professionele medezeggenschap: een OR die optimaal in staat is invloed uit te oefenen op beleid en besluiten.

Praktijk- en resultaatgericht trainen

Uw actuele OR-praktijk vormt de basis van iedere training. Het trainingsmateriaal maken wij op maat, afgestemd op uw specifieke situatie. Onze methodieken en werkvormen stemmen wij zorgvuldig af op het kennis- en vaardigheidsniveau van de OR-leden. Daarbij staat ervaringsleren bij ons centraal: leren door doen. Met onze interactieve werkvormen bevorderen wij de zelfwerkzaamheid van de OR-leden. Een SMART-actieplan en trainingsverslag vormen een vast onderdeel van onze trainingen. Buiten de trainingen om is uw trainer altijd vrijblijvend beschikbaar voor vragen en ondersteuning. Onze praktijkgerichte aanpak biedt u waardevolle leerervaringen en concrete resultaten, waarmee u direct aan de slag kunt. 

Kwaliteit

DIMACO is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In het CRKBO staan de onderwijsinstellingen die voldoen aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze registratie kunnen wij al onze maatwerktrainingen en trainingen met open inschrijving btw-vrij aanbieden. Uw voordeel is een 21% betere cashflow op uw investeringen in training en opleiding.  

DIMACO is lid van de NVO2. De NVO2 is de beroepsvereniging voor het vakgebied van Human Resource Development (HRD). In dit netwerk vol HRD-professionals staan opleiden, ontwikkelen, leren en presteren in arbeidsorganisaties centraal. Wij zijn gebonden aan de beroepscode van de vereniging voor wat betreft dienstverlenende, professionele en persoonlijke verantwoordelijkheid bij de uitvoering van onze diensten.

Onze trainers zijn ervaren professionals. Hun werkwijze is zorgvuldig, doortastend en flexibel. Bij de uitvoering van de training passen zij het programma en de aanpak snel en adequaat aan indien de OR daar behoefte aan heeft.  

Herman Gruppen
Herman is oprichter en eigenaar van DIMACO. Een beknopt overzicht van zijn CV:

  • Doctoraal studie Nederlands, specialisatie Taalbeheersing, aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
  • Eerstegraads onderwijsbevoegd.
  • Docent Bedrijfscommunicatie aan de faculteit Economie (studierichtingen MER en FD) van de Hanzehogeschool Groningen.
  • Freelance trainer in communicatie en management voor Ossebaard & Janssen te Groningen.
  • Oprichter van DIMACO in 1996. 
  • Jarenlange ervaring in groepstraining en individuele coaching op het gebied van management, persoonlijke effectiviteit en communicatie.
  • OR-trainer vanaf 1998.
  • Lid van de Beroepsvereniging Medezeggenschapsprofessionals (BVMP). 
  • Geregistreerd als docent in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Herman Gruppen:

"Ieder mens is uniek.  Iedere organisatie is uniek. Iedere OR is uniek. Ik zie het als mijn taak OR-leden de middelen aan te reiken die hen in staat stellen optimaal te reflecteren, te leren en te groeien. Ik ben bovenal trainer en facilitator van leerprocessen, géén entertrainer. Ik doe dat met groot enthousiasme en liefde voor mijn vak. Mijn aanpak is doortastend, doelgericht, gevarieerd en resultaatgericht. In mijn trainingen werk ik met een breed scala aan methoden en werkvormen, dat ik zorgvuldig afstem op het opleidingsniveau, behoeften en voorkeuren van mijn deelnemers. Ik vind het belangrijk dat een OR na een training direct aan de slag kan met een gedegen actieplan en zichtbare resultaten boekt. Pas dan is een training voor mij geslaagd."