Over

DIMACO

DIMACO is een modern en professioneel bureau voor training, scholing en advies van Ondernemingsraden. Vanaf 2001 verzorgen wij landelijk trainingen voor medezeggenschapsorganen in uiteenlopende sectoren, onder meer de bouw-, metaal-, afval-, water- en vleessector, bank- en verzekeringswezen, chemie en farmaceutische industrie. Tot onze doelgroepen behoren OR, GOR, COR, OC en PVT. Voor praktijkgerichte trainingen met een optimaal rendement bent u bij ons aan het juiste adres. Met onze trainingen dragen wij actief bij aan de totstandkoming van professionele medezeggenschap: een OR die optimaal in staat is invloed uit te oefenen op beleid en besluiten.

Praktijk- en resultaatgericht trainen

Uw actuele OR-praktijk vormt de basis van iedere training. Het trainingsmateriaal maken wij op maat, afgestemd op uw specifieke situatie. Onze methodieken en werkvormen stemmen wij zorgvuldig af op het kennis- en vaardigheidsniveau van de OR-leden. Daarbij staat ervaringsleren bij ons centraal: leren door doen. Met onze interactieve werkvormen en praktische tools bevorderen wij de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van de OR en de individuele leden. Een SMART-actieplan en trainingsverslag vormen een vast onderdeel van onze trainingen. Buiten de trainingen om is uw trainer altijd vrijblijvend beschikbaar voor vragen en ondersteuning. Onze praktijkgerichte aanpak biedt u waardevolle leerervaringen en concrete resultaten, waarmee u direct aan de slag kunt. 

Kwaliteit

DIMACO is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In het CRKBO staan de onderwijsinstellingen die voldoen aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze registratie kunnen wij al onze maatwerktrainingen en trainingen met open inschrijving btw-vrij aanbieden. Uw voordeel is een 21% betere cashflow op uw investeringen in training en opleiding.

DIMACO is lid van Develhub. Develhub is de beroepsvereniging voor het vakgebied van Human Resource Development (HRD). In dit netwerk vol HRD-professionals staan opleiden, ontwikkelen, leren en presteren in arbeidsorganisaties centraal. Wij zijn gebonden aan de beroepscode van de vereniging voor wat betreft dienstverlenende, professionele en persoonlijke verantwoordelijkheid bij de uitvoering van onze diensten.


Onze trainers zijn ervaren professionals. Hun werkwijze is zorgvuldig, doortastend en flexibel. Bij de uitvoering van de training passen zij het programma en de aanpak snel en adequaat aan indien de OR daar behoefte aan heeft.

Herman Gruppen

Herman is oprichter en eigenaar van DIMACO. Een beknopt overzicht van zijn CV:

 • Doctoraal studie Nederlands, specialisatie Taalbeheersing, aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
 • Opleiding Toezichthouder, Maastricht University.
 • Eerstegraads onderwijsbevoegd.
 • Docent Bedrijfscommunicatie aan de faculteit Economie (studierichtingen MER en FD) van de Hanzehogeschool Groningen.
 • Freelance trainer in communicatie voor Ossebaard & Janssen te Groningen.
 • Freelance trainer in managementvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en communicatie voor NCOI.
 • Groepstrainingen en individuele coaching in management, persoonlijke effectiviteit en communicatie vanuit DIMACO vanaf 1996.
 • Freelance OR-trainer voor diverse OR-opleidingsinstituten van 1998 tot 2001.
 • Maatwerktrainingen, open trainingen en advies voor Ondernemingsraden vanuit DIMACO vanaf 2001.
 • Lid van de Beroepsvereniging Medezeggenschapsprofessionals (BVMP). 
 • Geregistreerd als docent in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Herman Gruppen:

"De 'corebusiness' van de OR is invloed uitoefenen. De dagelijks praktijk kan echter weerbarstig zijn: een onwillige bestuurder, een hoge werkdruk, onvoldoende bezetting van de OR. In ruim 25 jaar OR-training weet ik welke kennis en vaardigheden bepalend zijn voor succesvol optreden van de OR. Mijn aanpak is pragmatisch, no-nonsense en doelgericht. Ingewikkelde beleidsthema's en wettelijke procedures leg ik uit in begrijpelijke taal. In de trainingen bied ik deelnemers vele praktische tools voor het effectief en efficiënt aanpakken van OR-werk. Als ervaren gedragstrainer train ik OR-leden bovendien op belangrijke sleutelvaardigheden voor succesvol handelen, zoals onderhandelen, assertiviteit, timemanagement en communicatie. Ik vind het belangrijk dat de OR na een training direct aan de slag kan met een gedegen actieplan en zichtbare resultaten boekt. Pas dan is een training voor mij geslaagd."