Over

DIMACO

DIMACO is een modern en professioneel bureau voor training, scholing en advies van Ondernemingsraden. Vanaf 1998 werken wij voor medezeggenschapsorganen binnen de profit en non-profit sector. Voor praktijkgerichte trainingen met een optimaal rendement bent u bij ons aan het juiste adres.

Onze missie

DIMACO draagt door middel van training, coaching en advies actief bij aan de totstandkoming van professionele medezeggenschap: een OR die optimaal in staat is invloed uit te oefenen op beleid en besluitvorming. 

Onze visie 

In onze visie dient training als instrument ingezet te worden om zichtbare verandering en meetbare resultaten te bereiken. Kortom: rendement. Daarbij is een constructief overleg met alle stakeholders een belangrijke voorwaarde voor goede resultaten en succes van uw OR en uw organisatie.

Aanpak

Om rendement te kunnen genereren voor de OR en de individuele leden hanteren wij de volgende vaste uitgangspunten:

1. Meetbare resultaten

Op basis van een gedegen intakegesprek met de OR wordt het gewenste effect van de training duidelijk en meetbaar geformuleerd. De trainingsdoelen worden SMART geformuleerd en binnen de OR dient er consensus te zijn met betrekking tot de doelen, inhoud en trainingsaanpak. Dit is de basis voor een succesvolle training.

2. Persoonlijke ontwikkeling en groei 

In onze trainingen hanteren wij een breed scala aan werkvormen en methodieken, waarbij wij rekening houden met niveauverschillen binnen de deelnemersgroep. Werkvormen en methoden stemmen wij zorgvuldig af op het opleidings- en competentieniveau van de deelnemers. Zo bieden wij de individuele leden de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen gedurende de zittingsperiode van de OR.

3. Praktijk- en ervaringsgericht trainen

Uw actuele OR-praktijk vormt de basis van iedere training. Het trainingsmateriaal en werkvormen maken wij op maat, afgestemd op uw specifieke situatie. Ervaringsleren staat bij ons centraal: leren door doen. Met onze interactieve werkvormen en praktische tools bevorderen wij de zelfwerkzaamheid van de leden en de OR. Daarbij vormen een SMART-actieplan en trainingsverslag vaste onderdelen van een training. Onze praktijkgerichte aanpak biedt u waardevolle leerervaringen en concrete resultaten, waarmee u direct aan de slag kunt. 

Kwaliteit

DIMACO is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In het CRKBO staan de onderwijsinstellingen die voldoen aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze registratie kunnen wij al onze maatwerktrainingen en trainingen met open inschrijving btw-vrij aanbieden. Uw voordeel is een 21% betere cashflow op uw investeringen in training en opleiding.  

Onze trainers zijn ervaren professionals, met jarenlange ervaring in de medezeggenschap. Zij zijn aangesloten bij de Beroepsvereniging Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) en houden op deze wijze hun deskundigheid als trainer in de medezeggenschap up to date.