Wildlife protection

Save Tigers Now
Save Tigers Now

DIMACO is donateur van Save Tigers Now. Save Tigers Now is een wereldwijde campagne van het World Wildlife Fund (WWF) in samenwerking met Leonardo DiCaprio. Het doel is om met behulp van financiële, politieke en publieke steun het aantal in het wild levende tijgers te verdubbelen.

Werkgroep Roofvogels Nederland
Werkgroep Roofvogels Nederland

De Werkgroep Roofvogels Nederland is een landelijke werkgroep die de belangen behartigt van de Nederlandse roofvogels. Naast activiteiten als het geven van voorlichting en het stimuleren van maatregelen voor een effciënte roofvogelbescherming, voert de WRN gestandaardiseerd onderzoek uit naar de ecologie van de in ons land voorkomende soorten.