Basiscursus nieuwe OR-leden

Resultaat

In de Basiscursus nieuwe OR-leden, verwerft u kennis en inzicht in de strategie, de doelen, functie, positie en werkwijze van de OR. U weet op welke wijze OR-werk wordt georganiseerd en kent de taken en verantwoordelijkheden van de OR en de individuele leden. U kent de belangrijkste rechten en bevoegdheden van de OR, conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en weet hoe u op effectieve wijze kunt communiceren met de WOR-bestuurder, de achterban en leidinggevenden. U beschikt over een SMART-actieplan voor een optimale transfer van het geleerde naar de OR-praktijk.

Doelgroep

Nieuwe OR-leden die toetreden tot een bestaande of herkozen OR.

Programma

  • Doel, functie, taken en positie van de OR.
  • De strategie van de OR: verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op beleid en besluitvorming.
  • De interne werkwijze van de OR: succesfactoren voor effectieve medezeggenschap.
  • Het werkplan: speerpunten voor de OR en het plannen en organiseren van OR-werk.
  • De taken van de individuele leden en het Dagelijks Bestuur.
  • Eigen bijdrage aan de OR en faciliteiten voor OR-werk.
  • Wet op de Ondernemingsraden (WOR): rechten en bevoegdheden van de OR.
  • De communicatie met de bestuurder en de achterban.
  • Opstellen van een SMART-actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief. Inleidingen worden afgewisseld met opdrachten, oefeningen en feedback. De resultaten van de opdrachten worden plenair besproken en scherp geanalyseerd, waarbij de trainer u van tips en advies voorziet. U rondt de training af met een SMART-actieplan.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat.

 

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 350,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, documentatie en certificaat.
Data en locaties
22 februari 2022
Amersfoort
14 maart 2022
Groningen
6 april 2022
Zwolle
23 mei 2022
Amersfoort
24 juni 2022
Heerenveen