Basiscursus nieuwe OR-leden

Resultaat

In de Basiscursus nieuwe OR-leden, verwerft u kennis en inzicht in de functie, doelen, taken en werkwijze van de OR. U weet op welke wijze OR-werk wordt georganiseerd en kent de taken en verantwoordelijkheden van de OR en de individuele leden. U kent de belangrijkste rechten en bevoegdheden van de OR, conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). U beschikt over een plan van aanpak om uw gewenste bijdrage aan de OR en de benodigde faciliteiten af te stemmen met het Dagelijks Bestuur van uw OR en leidinggevende.

Doelgroep

Nieuwe OR-leden die toetreden tot een bestaande of grotendeels herkozen OR.

Programma

  • Doel, functie, taken en positie van de OR.
  • Strategie en interne werkwijze van de OR: succesfactoren voor effectieve medezeggenschap.
  • Het werkplan: plannen en organiseren van OR-werk.
  • Kerntaken van de OR, de OR-leden en het Dagelijks Bestuur.
  • Eigen bijdrage aan de OR en faciliteiten voor OR-werk.
  • Wet op de Ondernemingsraden (WOR): rechten en bevoegdheden van de OR.
  • Praktijkopdrachten en -oefeningen met betrekking tot het advies- en instemmingsrecht.
  • Praktijksituaties en -voorbeelden.
  • Opstellen persoonlijk actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief en wordt geleid door een ervaren OR-trainer. Inleidingen worden afgewisseld met opdrachten, oefeningen en feedback. De resultaten van de opdrachten worden plenair besproken en scherp geanalyseerd, waarbij de trainer u van tips en advies voorziet. U rondt de training af met een SMART-actieplan, ter bespreking en verdere afstemming met het Dagelijks Bestuur van uw OR.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat, met specificatie van de onderdelen en competenties waaraan u in deze training heeft gewerkt.

 

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 350,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, documentatie en certificaat.
Data en locaties
15 november 2019
Rotterdam
21 maart 2019
Amersfoort
14 juni 2019
Zwolle
12 september 2019
Amersfoort