Basiscursus OR & Arbo

Resultaat

In de Basiscursus OR & Arbo verwerft u kennis en inzicht in de belangrijke thema's voor de OR met betrekking tot arbeidsomstandigheden en het arbobeleid. U kent de sleutelfactoren voor een succesvol arbobeleid en een vitale organisatie. U heeft een concreet actieplan om vanuit de OR actief bij te dragen aan goede arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie.

Doelgroep

Nieuwe OR-leden en leden van de Arbo-/VGWM-commissie.

Programma

  • Arbo-begrippen en arbowet: een overzicht.
  • De arbobeleidscyclus: risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak.
  • Het arbo-zorgsysteem: rollen en taken van interne en externe spelers en de (mogelijke) rollen en opstelling van de OR.
  • De wettelijke rechten en bevoegdheden van de OR bij het arbobeleid.
  • Praktijksituaties en -voorbeelden.
  • Evaluatie eigen huidige arbobeleid en formuleren van verbeteringsvoorstellen.
  • Analyse eigen praktijksituatie: in kaart brengen van arbo-vraagstukken en formuleren van ideeën en oplossingsrichtingen.
  • Opstellen van een actieplan.

Aanpak

De training is praktijkgericht en interactief. Wij vragen u aanwezige Arbo-beleidsstukken mee te nemen naar de training. De trainer verzorgt een inleiding met betrekking tot de arbowet, het arbobeleid, de rechten en bevoegdheden van de OR bij het arbobeleid volgens de WOR en de arbowet en de mogelijke rollen van de OR bij het arbobeleid. Met behulp van praktische tools en checklists beoordeelt u het huidige arbobeleid in uw organisatie en brengt u de belangrijkste arbo-vraagstukken in kaart. De resultaten van de opdrachten worden gezamenlijk nabesproken en scherp geanalyseerd. Daarbij worden praktijkervaringen uitgewisseld en vragen beantwoord. Aansluitend op de analyse inventariseren wij de bruikbare ideeën en oplossingen om in uw organisatie mee aan de slag te gaan. U ontvangt daarbij tips en advies van de trainer voor een effectieve opstelling en stappenplan van de OR met betrekking tot arbo. U sluit de training af met een SMART-actieplan, om actief aan de slag te gaan met arbo en arbo op de agenda te zetten voor het overleg met de bestuurder en betrokken partijen. 

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u het DIMACO-certificaat.

Online cursus

Deze cursus biedt DIMACO ook als online cursus aan. Klik hier voor de informatie over de Online Basiscursus OR & Arbo.

 

Schrijf je in
Schrijf je in
Trainingsoverzicht
Duur training
1 dag
Trainingstijden
09:30 uur - 16:30 uur
Kosten
€ 395,00, btw-vrij, inclusief arrangementskosten, lunch, trainingsmap, documentatie en certificaat.
Data en locaties
9 september 2021
Westerbroek
6 oktober 2021
Amersfoort
25 november 2021
Zwolle